Báo Doanh Nghiệp: Hà Nội: 780 cửa hành kinh doanh trái cây đáp ứng đủ điều kiện

Tính đến hết tháng 3, các quận nội thành Hà Nội có tổng số 780 cửa hàng kinh doanh trái cây đáp ứng đủ điều kiện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Doanh Nghiệp, nguồn bài: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/ha-noi-780-cua-hanh-kinh-doanh-trai-cay-dap-ung-du-dieu-kien/20190502120617564

Cụ thể, 134 cửa hàng chuyên doanh trái cây và 646 cửa hàng kinh doanh thực phẩm tổng hợp, trong đó có trái cây đã đáp ứng đủ điều kiện của Đề án "Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội".

779/780 cửa hàng kinh doanh trái cây đã được cấp đăng ký kinh doanh

Hơn 80% cửa hàng có tem truy xuất nguồn gốc trái cây

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, có 779/780 cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn 12 quận của thành phố đã được cấp đăng ký kinh doanh, đạt tỷ lệ gần 100%. 778/780 cửa hàng kinh doanh trái cây cũng đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, đạt tỷ lệ 99,7%.

Về nguồn gốc, xuất xứ trái cây, tại thời điểm kiểm tra, để cấp biển nhận diện, 768/780 cửa hàng có giấy tờ chứng minh nguồn gốc trái cây; 628/780 cửa hàng có tem truy xuất nguồn gốc trái cây.

Theo vtv.vn

Tìm kiếm:✨

  • VTV.VN, Sở Công Thương Hà Nội, Nội thành, Cửa hàng, Thực phẩm, Bảo đảm, Hà Nội