Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Báo VTC: Hà Nội dùng robot 'siêu âm' lòng cống

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo VTC, nguồn bài: https://vtc.vn/ha-noi-dung-robot-sieu-am-long-cong-d470168.html

VTC14

Tìm kiếm:✨

  • VTC14, Siêu âm, Rô-bốt, Hà Nội