Báo VTC: Dân Hà Nội trốn gốc cây, gầm cầu tránh cái nóng 42 độ C

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VTC, nguồn bài: https://vtc.vn/video-dan-ha-noi-tron-goc-cay-gam-cau-tranh-cai-nong-42-do-c-d470839.html

Đăng Khoa

Tìm kiếm:✨

  • Gốc cây, Đăng Khoa, Hà Nội, Nhiệt độ, Gió giật, Mây đối lưu