Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Báo VNEWS: Thông tin Hà Nội ô nhiễm bụi thứ 2 Đông Nam Á là chưa chính xác

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/thong-tin-ha-noi-o-nhiem-bui-thu-2-dong-nam-a-la-chua-chinh-xac

Tổng cục Môi trường khẳng định, thông tin Hà Nội là thành phố ô nhiễm bụi PM2.5 đứng thứ hai Đông Nam Á được lan truyền gần đây là chưa chính xác. Qua so sánh với một số thành phố khác của Châu Á cho thấy mức độ ô nhiễm của Hà Nội và TP HCM thấp hơn rất nhiều.

Trong Báo cáo về hiện trạng chất lượng không khí toàn cầu so sánh giá trị bụi PM2.5 tại một số thành phố trong khu vực Đông Nam Á, GreenID cho rằng Hà Nội đứng thứ 2 sau Jakarta về mức độ ô nhiễm bụi PM2.5 trong khu vực Đông Nam Á. Nhận định này là chưa chính xác, vì trong bảng thống kê, GreenID chỉ có dữ liệu của 20 thành phố thuộc 4 quốc gia, không có đủ số liệu của 11 quốc gia của khu vực Đông Nam Á để có thể đánh giá, xếp hạng theo như nhận định đã nêu. Qua so sánh với một số thành phố khác của Châu Á cho thấy mức độ ô nhiễm của Hà Nội và TPHCM thấp hơn rất nhiều.

Tổng cục Môi trường khẳng định, cho đến nay, ở Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng, ô nhiễm không khí chỉ tập trung chủ yếu là ô nhiễm bụi (do hoạt động giao thông, xây dựng... và một số nguồn vận chuyển từ xa đến). Các chất khí khác đều có giá trị trung bình thấp hơn rất nhiều giới hạn quy chuẩn cho phép. Một số khu vực có xảy ra ô nhiễm NO2 hoặc SO2 nhưng chỉ mang tính cục bộ ở một số thời điểm.

Trong thời gian tới, tại Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết thay đổi bất thường sẽ khiến cho tình trạng ô nhiễm bụi PM2.5 tiếp tục diễn ra như những ngày vừa qua. Hiện tượng này sẽ giảm dần khi thời tiết chuyển dần sang mùa hè./.

Tìm kiếm:✨

  • PM2, SO2, NO2, Chất khí, Ô nhiễm, Jakarta, Đông Nam Á, Tổng cục, Quy chuẩn, So sánh, Thời tiết, Dữ liệu, Giới hạn, Môi trường, Vận chuyển, Châu á, Thành phố hồ chí minh, Giao thông, Nhận định, Mùa hè, Hà Nội, Ô nhiễm không khí