Báo VietnamPlus: Tổng Giám đốc TTXVN chào mừng các đại biểu tới Hà Nội tham dự OANA

Tối 18/4, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam chào mừng các đại biểu tới Hà Nội tham dự OANA 44 do TTXVN tổ chức từ ngày 18 đến 20/4.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamPlus, nguồn bài: http://www.vietnamplus.vn/tong-giam-doc-ttxvn-chao-mung-cac-dai-bieu-toi-ha-noi-tham-du-oana/564927.vnp

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi (thứ nhất, bên phải) với các đại biểu tới Hà Nội tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu chào mừng các đại biểu dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44 tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu chào mừng các đại biểu dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44 tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Tổ chức các Hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) Aslan Aslanov phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chào mừng các đại biểu tới Hà Nội tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh chào mừng các đại biểu tới Hà Nội tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh chào mừng các đại biểu tới Hà Nội tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chào mừng các đại biểu tới Hà Nội tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chào mừng các đại biểu tới Hà Nội tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trao đổi thông tin với các đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44 tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Quang cảnh buổi gặp các đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44 tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang chào mừng các đại biểu tới Hà Nội tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chào mừng các đại biểu tới Hà Nội tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu chào mừng các đại biểu dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44 tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu chào mừng các đại biểu dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44 tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chào đón các đại biểu tới Hà Nội tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chào mừng các đại biểu tới Hà Nội tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chào mừng Chủ tịch Tổ chức các Hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) Aslan Aslanov tới Hà Nội tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chào mừng Chủ tịch Tổ chức các Hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) Aslan Aslanov tới Hà Nội tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44 tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44 tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang (bên phải) chào mừng các đại biểu tới Hà Nội tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh (thứ hai, bên trái) với các đại biểu tới Hà Nội tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • OANA, Thông tấn xã việt nam, Nguyễn Đức Lợi, Chấp hành, Tổng giám đốc, Đại biểu, Lê Quốc Minh, Ủy viên, Aslan Aslanov, Chào mừng, Văn Điệp, Phát biểu, Chủ tịch, Ban chấp hành trung ương đảng, Thái bình dương, Giám đốc, Hà Nội, Ban chấp hành, Hãng thông tấn, Đảng khóa, Ủy viên bộ chính trị, Ban bí thư, Xây dựng đảng