Báo Vietnam Finance: Hà Nội tiếp tục 'bêu tên' 191 đơn vị nợ 3.300 tỷ đồng tiền thuế phí, thuê đất

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tiếp tục công khai danh sách 191 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất với số nợ 3.382 tỷ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Vietnam Finance, nguồn bài: https://vietnamfinance.vn/ha-noi-tiep-tuc-beu-ten-191-don-vi-no-3300-ty-dong-tien-thue-phi-thue-dat-20180504224222585.htm

191 đơn vị nợ 3.382 tỷ đồng tiền thuế, phí, thuê đất bị 'bêu tên'. (Ảnh minh họa)

Theo danh sách được Cục Thuế Hà Nội công khai đợt này, có 183 doanh nghiệp nợ 2.586 tỷ đồng thuế, phí; 5 doanh nghiệp nợ 251,6 tỷ đồng tiền thuê đất và 3 chủ dự án nợ tiền sử dụng đất với tổng nợ là 544,8 tỷ đồng.

Theo danh sách được cơ quan thuế công khai, có 71 doanh nghiệp nợ 24 tỷ đồng thuế, phí công khai lần đầu. Đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần đầu tư - xây dựng Tdc Hà Nội với số nợ tính đến ngày 28/02/2019 là 2,8 tỷ đồng.

Cũng theo Cục Thuế TP. Hà Nội, có 112 doanh nghiệp nợ 2.562 tỷ đồng thuế, phí đã được công khai năm 2015, 2016, 2017 hoặc 2018, tuy nhiên số nợ vẫn còn lớn nên cơ quan này tiếp tục công khai lại tại đợt tháng 4/2019. Đứng đầu danh sách này là Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long với số nợ tính đến ngày 28/2/2019 là 360,5 tỷ đồng.

2 đơn vị nợ 245,5 tỷ đồng tiền thuê đất đăng công khai lần đầu là: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – Vạn Xuân với số nợ tính đến ngày 28/02/2019 là hơn 219 tỷ đồng, Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68 với số nợ tính đến ngày 28/2/2019 là 26,3 tỷ đồng.

3 đơn vị nợ hơn 6 tỷ đồng tiền thuê đất đăng công khai lại là: Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 842 với số nợ tính đến ngày 28/2/2019 là 3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần đường bộ 230 với số nợ tính đến ngày 28/2/2019 là hơn 1,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 120 với số nợ tính đến ngày 28/02/2019 là hơn 1,6 tỷ đồng.

Được biết từ đầu năm 2019 đến nay, Cục thuế TP. Hà Nội đã đăng công khai 182 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất với tổng số tiền nợ 284.820 triệu đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 56 doanh nghiệp và dự án nộp 8.769 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Anh Phan

Tìm kiếm:✨

  • Xây dựng TDC Hà Nội, Cục thuế, Ngân sách, Cục thuế Hà Nội, Công ty cổ phần, Thuế, Cơ quan thuế, Minh họa, Dự án, Đầu tư, Công trình, Doanh nghiệp, Giao thông, Hà Nội, Người nộp thuế, Chủ dự án, Chi cục thuế, Công trình giao thông, Ngân sách nhà nước