Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Báo Tuổi Trẻ TĐ: Quan tâm xây dựng Đảng gắn với phát triển sản xuất kinh doanh

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã nhấn mạnh yêu cầu trên tại Hội nghị sơ kết công tác 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn lại năm 2019 của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, diễn ra chiều nay (23/4).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tuổi Trẻ TĐ, nguồn bài: https://tuoitrethudo.com.vn/quan-tam-xay-dung-dang-gan-voi-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh-d2065877.html

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện công tác xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội.

Thời gian qua, cùng với việc phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Thành ủy trong tham mưu, nghiên cứu sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với tình hình thực tế, phát huy được vai trò của các tổ chức đảng, nhất là trong các doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, các đơn vị trong khối tiếp tục triển khai những chương trình trọng tâm của Thành ủy liên quan mật thiết đến hoạt động của Đảng ủy khối; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua đó phát huy dân chủ, thực hiện tốt quy chế làm việc, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.

Bên cạnh việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, các đơn vị đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế gắn với thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XV về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020".

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội, trong quý I/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tiến hành phiên họp lần thứ 16 thông qua kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018. Theo đó, có 15/119 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 66 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ và 38 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội cũng đã phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 15 đồng chí tại 3 đơn vị; xem xét và cho ý kiến để Bộ Công thương, các tập đoàn bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 3 cán bộ chủ chốt tại các đơn vị; kiện toàn, chỉ định bổ sung Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư đảng bộ, Chi bộ cơ sở đối với 10 đồng chí của 6 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Báo cáo của Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội cũng cho thấy, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đều thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, giữ vững được vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Kết thúc năm 2018, các đơn vị trong khối đã hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất kinh doanh; nhiều đơn vị vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cung ứng lượng lớn hàng hóa, dịch vụ cho thị trường, tạo nguồn thu cho ngân sách. Doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối đạt gần 215 nghìn tỷ đồng, nộp thuế Nhà nước gần 10,7 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 20,2 nghìn tỷ đồng...

*Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (đợt 3-2-2019) cho đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội; trao Bằng khen của Thành ủy cho 9 tập thể và 9 cá nhân trong Khối có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Hạnh Nguyên

Tìm kiếm:✨

  • Ngô Thị Thanh Hằng, Thành ủy Hà Nội, Trịnh Huy Thành, Xây dựng đảng, I/2019, Hạnh Nguyên, Bộ chính trị, Bộ công thương, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Sơ kết công tác, Cấp ủy, Ủy viên trung ương đảng, Đảng bộ các cấp, Nghị quyết hội nghị, Thành ủy