Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Báo Tuổi Trẻ TĐ: Nhiều điểm sáng, mô hình hay trong triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam 2011-2020, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Vùng Thủ đô đã đạt kết quả khá toàn diện, xuất hiện nhiều điểm sáng, nhiều mô hình hay.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tuổi Trẻ TĐ, nguồn bài: https://tuoitrethudo.com.vn/nhieu-diem-sang-mo-hinh-hay-trong-trien-khai-chien-luoc-phat-trien-kinh-te--xa-hoi-d2065876.html

Chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng tiểu ban Kinh tế- xã hội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đại hội XIII của Đảng chủ trì buổi làm việc với thành phố Hà Nội và 12 tỉnh, thành phố thuộc vùng Thủ đô phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó có Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Tham dự buổi làm việc có các thành viên Tiểu ban Kinh tế - xã hội, trong đó có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam...

Đại diện thành phố Hà Nội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan. Tham dự còn có các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch UBND 12 tỉnh, thành phố thuộc Vùng Thủ đô.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Quang Hiếu

Từ thực tiễn tổ chức thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, lãnh đạo thành phố Hà Nội và 12 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng Sông Hồng đã báo cáo với đoàn công tác Tiểu ban Kinh tế- xã hội về những kết quả nổi bật đạt được, những vận dụng sáng tạo, mô hình mới thành công, kinh nghiệm trong phát huy vai trò Thủ đô và liên kết vùng. Đại diện các tỉnh, thành phố cũng nêu lên những khó khăn, điểm nghẽn cần tháo gỡ; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong thời gian tới.

Thay mặt thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã trình bày báo cáo đánh giá thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của thành phố. Theo đó, bám sát quan điểm phát triển của Chiến lược, Hà Nội đã xác định trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố là phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững. Các mục tiêu phát triển đã thể hiện được đầy đủ các mục tiêu của quốc gia và có một số đặc thù do đặc điểm kinh tế-xã hội của Thủ đô, trong đó hầu hết các chỉ tiêu đều cao hơn mục tiêu của quốc gia. Các khâu đột phá trong các văn kiện được cập nhật theo thời gian, phù hợp với yêu cầu phát triển của Thủ đô, bám sát tinh thần của 3 đột phá chiến lược.

Kết quả, Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực và toàn diện. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân trong giai đoạn 2011 - 2015 tăng 7,34% (cách tính cũ), gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Trong 3 năm tiếp theo (2016 – 2018), GRDP tiếp tục duy trì mức tăng trưởng năm sau cao năm trước, bình quân đạt 8,47%; dự kiến giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,54%. Đóng góp của Hà Nội đạt 16,63% GDP và 17,19% thu ngân sách cả nước.

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI quyết nghị 13 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Đến nay, thành phố đã đạt 3 chỉ tiêu đề ra trong năm 2018 (sớm 2 năm); năm 2019, hoàn thành thêm Chỉ tiêu về môi trường. 9 chỉ tiêu còn lại sẽ được thành phố tập trung phấn đấu hoàn thành trong năm 2019 và năm 2020.

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam 2011-2020, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Vùng Thủ đô đã đạt kết quả khá toàn diện, xuất hiện nhiều điểm sáng, nhiều mô hình hay.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chiến lược còn tồn tại nhiều hạn chế, vướng mắc như: Quy hoạch phát triển, hệ thống pháp luật còn bất cập, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương; Phân cấp, phân quyền chưa đạt yêu cầu; Xã hội còn nảy sinh, tồn tại nhiều bức xúc...

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, xét cho cùng mục tiêu phát triển là vì con người, lấy con người làm trọng tâm trong mô hình phát triển mang tính bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, thời gian tới, các địa phương tiếp tục tập trung chăm lo cho xây dựng nông thôn, miền núi, thực hiện các chỉ tiêu thực chất, không hình thức; phát triển mạnh hạ tầng bảo đảm liên thông, đa dạng, thông minh; kết nối chặt chẽ vùng miền trong phát triển; chăm lo dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh thu hút nhân tài; quan tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, các dự án có sức lan tỏa lớn như công nghiệp phụ trợ...

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách làm việc, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, tránh dựa dẫm, trông chờ, ỷ lại, tập trung phát triển kinh tế-xã hội hội địa phương mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành tiếp thu và tập trung giải quyết, báo cáo đề xuất giải quyết sớm các vướng mắc, bất cập được thành phố Hà Nội và các địa phương nêu tại buổi làm việc. Văn phòng Chính phủ tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để thông báo công khai kết quả giải quyết.

Tú Linh

Tìm kiếm:✨

  • XIII, GRDP, Trung ương đảng, Bộ chính trị, Nguyễn Xuân Phúc, Tòng Thị Phóng, XVI, Đại hội đại biểu, Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam, Nguyễn Đức Chung, Hoàng Trung Hải, Văn phòng chính phủ, Hà Nội, GDP, Đồng bằng sông hồng, Đại biểu quốc hội, Kinh tế xã hội, Ủy viên bộ chính trị, Đại hội đại biểu toàn quốc, Quy hoạch phát triển, Ủy viên trung ương đảng