Báo Tiền Phong: 16 pho tượng La Hán ở Hà Nội bị đập phá

16 trong tổng số 18 pho tượng La Hán ở chùa Khánh Long huyện Đông Anh (Hà Nội) bị đập vỡ tay, chân. Hai con nghê cũng bị vỡ phần tai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Hình sự - Dân sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/video-clip/van-hoa/video-16-pho-tuong-la-han-o-ha-noi-bi-dap-pha-1397459.tpo

Tìm kiếm:✨

  • Pho tượng, Hà Nội, Tượng phật, Ngôi chùa, Tam bảo, Cõi cực lạc, Đức phật