Báo Quốc Hội TV: HĐND TP. HÀ NỘI KHAI MẠC KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Sáng 9/4, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) để thảo luận và quyết định 1 số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Bí Thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tham dự kỳ họp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/hoat-dong-cua-quoc-hoi/2019/4/hdnd-tpha-noi-khai-mac-ky-hop-bat-thuong/231673

Tìm kiếm:✨

  • Hội đồng nhân dân thành phố, Kỳ họp, Hội đồng nhân dân, Thẩm quyền, Thảo luận, Đại biểu, Hà Nội, Thành ủy, Bí thư, Quốc hội, Dự thảo luật