Báo PL&XH: Hà Nội: Tăng cường công tác xử lý ô nhiễm môi trường nước trên các hồ

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2552/SXD-HT về tăng cường công tác xử lý ô nhiễm môi trường nước trên các hồ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-tang-cuong-cong-tac-xu-ly-o-nhiem-moi-truong-nuoc-tren-cac-ho-142608.html

Ảnh minh họa

Nhằm nâng cao chất lượng nước hồ, cải thiện môi trường sống cho nhân dân khu vực, công tác xử lý ô nhiễm môi trường nước các hồ trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua được tổ chức triển khai thực hiện theo phân cấp quản lý sau đầu tư, cụ thể: Đối với các hồ trên địa bàn các quận nội thành do Thành phố quản lý, từ năm 2016 đến nay, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thực hiện xử lý duy trì chất lượng các hồ bằng chế phẩm Redoxy-3C, lắp đặt bè thủy sinh, lắp đặt duy trì các máy sục khí; kinh phí từ nguồn đặt hàng hàng năm của Thành phố.

Đối với các hồ trên địa bàn huyện, từ năm 2016 đến nay, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã thực hiện quan trắc lấy mẫu đánh giá mức độ ô nhiễm và xử lý duy trì chất lượng nước một số hồ bằng chế phẩm Redoxy-3C; kinh phí từ nguồn ngân sách UBND các huyện.

Để tăng cường công tác xử lý ô nhiễm môi trường nước các hồ trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện và Thị xã chủ trì phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội rà soát, tổng hợp, lập danh mục các hồ do địa phương quản lý theo phân cấp tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 19-9-2016 và đề xuất danh mục các hồ cần xử lý ô nhiễm theo thứ tự ưu tiên làm cơ sở để Sở phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Thành phố đề xuất giải pháp xử lý; Kinh phí thực hiện công tác quan trắc đánh giá mức độ ô nhiễm các hồ, ao và công tác xử lý, duy trì các hồ, ao bị ô nhiễm sử dụng nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã.

Riêng đối với dịa bàn các huyện, trong quá trình rà soát, đề nghị UBND các huyện có ý kiến đánh giá chung về hiệu quả sau xử lý đối với những hồ đã được Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khảo sát và xử lý từ năm 2016 đến nay.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của các giải pháp xử lý ô nhiễm nước hồ Thành phố đang thực hiện.

T.Quang

Tìm kiếm:✨

  • Công văn, Sở Xây dựng Hà Nội, Ủy ban nhân dân, Ô nhiễm nước, Ô nhiễm, Phân cấp, Ban hành, Rà soát, Đề xuất, Công tác, Minh họa, Đề nghị, Nội thành, Sở Xây dựng, Báo cáo, Tổng hợp, Kinh phí, Hà Nội, Ngân sách, Môi trường, Duy trì, Hợp danh, Ô nhiễm môi trường