Báo PL&XH: Hà Nội: Tăng cường công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2669/VP-KT đề nghị Sở NN&PTNT và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Thành phố.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-ta-lon-chau-phi-142606.html

Ảnh minh họa

UBND Thành phố Hà Nội nhận được Văn bản số 1209/SCT-QLTM ngày 20-3-2019 của Sở Công thương về việc đề nghị cấp hỗ trợ vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi cho UBND huyện Mỹ Đức; Báo cáo của Tổ công tác liên ngành số 04 ngày 18-3-2019 và Báo cáo số 02/BC-TCT03 ngày 18-3-2019 của Tổ công tác liên ngành số 03 về kết quả kiểm tra tại các quận, huyện; Báo cáo số 105/BC-SNN, ngày 25-3-2019, của Sở NN&PTNT về tình hình và công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu giao UBND các quận, huyện, thị xã, Sở NN&PTNT và các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc, tập trung thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi theo đúng quy định các nội dung đề nghị của Tổ công tác liên ngành số 04 và Tổ công tác liên ngành số 03.

Sở NN&PTNT khẩn trương kiểm tra, rà soát và thực hiện việc cấp hỗ trợ vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho UBND huyện Mỹ Đức, các địa phương liên quan, đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Thành phố; thực hiện theo quy định đề nghị của Tổ công tác liên ngành số 04 và Tổ công tác liên ngành số 03 tại các Văn bản nêu trên; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện; đề xuất báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

TQ

Tìm kiếm:✨

  • NN&PTNT, Dịch tả, Công văn, Nguyễn Văn Sửu, Mỹ Đức, Ủy ban nhân dân, Châu phi, Ban hành, Rà soát, Đề xuất, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Hóa chất, Công tác, Minh họa, Đề nghị, Báo cáo, Tổng hợp, Hà Nội, Văn bản, Phục vụ, Kiểm tra