Báo PL&XH: Hà Nội: Hỗ trợ thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1329/UBND-KT về việc mức hỗ trợ thiệt hại khi phải tiêu hủy lợn bị bệnh, lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-ho-tro-thiet-hai-do-benh-dich-ta-lon-chau-phi-gay-ra-143302.html

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND Thành phố chấp thuận đề xuất của liên Sở: Tài chính - NN&PTNT tại Tờ trình số 1939/TTr-LS:TC-NN&PTNT ngày 26-3-2019 về mức hỗ trợ thiệt hại khi phải tiêu hủy lợn bị bệnh, lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra, cụ thể: Đối với lợn thương phẩm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy được ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất bằng 80% giá thị trường tại thời điểm và tại địa phương có dịch bệnh xảy ra nhưng tối đa không quá 38.000 đồng/kg lợn hơi.

Đối với lợn nái, lợn đực giống phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy được ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất bằng 1,8 lần so với giá thị trường của lợn thương phẩm tại thời điểm và tại địa phương có dịch bệnh xảy ra.

Sở NN&PTNT có trách nhiệm phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND Thành phố việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tài chính có trách nhiệm công bố giá lợn hơi trên thị trường để làm cơ sở cho các địa phương thực hiện hỗ trợ; cập nhật kịp thời giá lợn trên thị trường khi có thay đổi.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chủ động bố trí kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ thiệt hại theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố; thực hiện hỗ trợ đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng, đúng mức hỗ trợ nêu trên và các quy định hiện hành của Nhà nước.

TQ

Tìm kiếm:✨

  • Dịch tả, NN&PTNT, Châu phi, Dịch bệnh, Nông nghiệp, Công bố, Bệnh, Ủy ban nhân dân, Lợn hơi, PTNT, Mắc dịch, Sản xuất, Lợn nái, Trung Quốc, Khôi phục, Hà Nội, Đề xuất, Hỗ trợ, Kinh phí, Bắt buộc, Thiên tai, Lợn thịt, Người chăn nuôi, Kinh phí thực hiện, Tờ trình, Ngân sách nhà nước, Tham mưu