Báo PL&XH: Hà Nội công khai danh sách 191 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tiếp tục công khai đợt tháng 4-2019 danh sách 191 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất, với số nợ 3.382.775 triệu đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-cong-khai-danh-sach-191-don-vi-no-thue-phi-tien-thue-dat-144750.html

Trong đó, 183 doanh nghiệp nợ 2.586.238 triệu đồng thuế, phí; 5 doanh nghiệp nợ 251.668 triệu đồng tiền thuê đất và 3 chủ dự án nợ tiền sử dụng đất tổng nợ 544.869 triệu đồng tiền sử dụng đất.

Cụ thể, có 71 doanh nghiệp nợ 24.199 triệu đồng thuế, phí công khai lần đầu. Đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng TDC Hà Nội với số nợ tính đến ngày 28-2-2019 là 2.833 triệu đồng.

Cục Thuế Hà Nội công khai 191 đơn vị nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất đợt tháng 4-2019

112 doanh nghiệp nợ 2.562.039 triệu đồng thuế, phí đã được công khai năm 2015, 2016, 2017 hoặc 2018; tuy nhiên số nợ vẫn còn lớn nên Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục công khai lại tại đợt tháng 4-2019. Đứng đầu danh sách này là Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long với số nợ tính đến ngày 28-2-2019 là 360.567 triệu đồng.

2 đơn vị nợ 245.540 triệu đồng tiền thuê đất đăng công khai lần đầu là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 - Vạn Xuân với số nợ tính đến ngày 28-2-2019 là 219.217 triệu đồng, Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68 với số nợ tính đến ngày 28-2-2019 là 26.323 triệu đồng.

3 đơn vị nợ 6.128 triệu đồng tiền thuê đất đăng công khai lại là Công ty cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 842 với số nợ tính đến ngày 28-2-2019 là 3.014 triệu đồng; Công ty cổ phần Đường bộ 230 với số nợ tính đến ngày 28-2-2019 là 1.492 triệu đồng; Công ty cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư 120 với số nợ tính đến ngày 28-2-2019 là 1.623 triệu đồng.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, năm 2019 công tác quản lý nợ thuế tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Cục thuế cũng đã giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ tới từng lãnh đạo cục, từng lãnh đạo các phòng ban của cục thuế, chi cục thuế, tới từng cán bộ thuế...

Cục Thuế Hà Nội mong muốn, thông qua việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất trên các phương tiện thông tin đại chúng, các doanh nghiệp nợ thuế sẽ thu xếp nguồn lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Thế Vinh

Tìm kiếm:✨

  • Cục thuế, Thuế, Cán bộ thuế, Giao Chỉ, Chi cục thuế, Cục thuế Hà Nội, Doanh nghiệp, Thăng long, Giao thông, Dự án, Hà Nội, Thế Vinh, Trọng tâm, Nhiệm vụ, Lãnh đạo, Chỉ đạo, Nguồn lực, Phương tiện, Thông qua, Quản lý, Đầu tư, Sách, Tủ sách, Công ty cổ phần