Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Báo PL&XH: Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền các gương Người tốt việc tốt, Điển hình tiên tiến của thành phố

Ngày 16-4, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1483/VP-TKBT về việc tuyên truyền các gương Người tốt việc tốt, Điển hình tiên tiến của thành phố.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-day-manh-tuyen-truyen-cac-guong-nguoi-tot-viec-tot-dien-hinh-tien-tien-cua-thanh-pho-144526.html

Quận Ba Đình biểu dương 93 gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt”

Theo đó, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TP đề nghị các cơ quan báo chí của thành phố đẩy mạnh tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của thành phố.

Giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thông tin tuyên truyền tới các tổ dân phố, khu dân cư và nhân dân trên địa bàn về các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của thành phố trên các hệ thống thông tin cơ sở để học tập và làm theo điển hình; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và phát triển Thủ đô.

HP

Tìm kiếm:✨

  • Việc tốt, Người tốt, Tuyên truyền, Dân phố, Nhân dân, Thi đua, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Chủ tịch ubnd thành phố, Ủy ban nhân dân, Ba Đình, Báo chí, Biểu dương, Phong trào, Ban hành, Văn bản, Vận động, Học tập, Hà Nội, Đề nghị, Vận động nhân dân, Tổ dân phố