Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Báo NLĐ: Hà Nội: Tăng cường thanh - kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật

LĐLĐ TP Hà Nội cho biết một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm chuyên đề chính sách pháp luật năm 2019 của các cấp Công đoàn (CĐ) thủ đô là phối hợp với chính quyền đồng cấp tăng cường công tác thanh - kiểm tra việc chấp hành pháp luật Lao động, Luật CĐ, Luật BHXH, An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tại các đơn vị, doanh nghiệp (DN).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo NLĐ, nguồn bài: http://nld.com.vn/cong-doan/ha-noi-tang-cuong-thanh-kiem-tra-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-20190416220620235.htm

Cụ thể, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ phối hợp với các sở, ngành chức năng tiến hành thanh - kiểm tra từ 150 đến 200 đơn vị, DN; chỉ đạo CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp tổ chức thanh - kiểm tra từ 20 đến 30 DN/năm; khối CĐ tổng công ty, CĐ ngành thanh - kiểm tra ít nhất 10 DN/năm.

LĐLĐ huyện Đan Phượng, TP Hà Nội kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật tại Công ty TNHH Hà Đông - Việt Nam

Trong năm 2018, LĐLĐ TP Hà Nội đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật BHXH, Luật CĐ, Luật An toàn - vệ sinh lao động tại 260 DN; các cấp CĐ cấp trên cơ sở của TP Hà Nội đã phối hợp kiểm tra hơn 500 DN về thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động và chính sách đối với lao động nữ. Qua kiểm tra, các cấp CĐ Hà Nội đã phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, giải quyết vướng mắc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Tin-ảnh: D.Thảo

Tìm kiếm:✨

  • Công đoàn, Liên đoàn lao động, Lao động, Chính sách, Doanh nghiệp, Pháp luật, Chỉ đạo, Hà Nội, LĐLĐ TP Hà Nội, CĐ Hà Nội, Bảo hiểm xã hội, Đan Phượng, Tp Hà Nội, Cháy nổ, Trọng tâm, Chấp hành, Vệ sinh, Phòng chống, Vướng mắc, Công tác, Kiểm tra