Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Báo KTĐT: Hà Nội phát động cuộc thi 'Hòa giải viên giỏi' năm 2019

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTĐT, nguồn bài: http://kinhtedothi.vn/video-phat-dong-cuoc-thi-hoa-giai-vien-gioi-nam-2019-tren-dia-ban-tp-341479.html

Duy Khánh - Nguyễn Trọng

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Trọng, Phát động, Duy Khánh, Cuộc thi, Hà Nội