Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Báo KTNT: Hà Nội công khai danh sách 191 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tiếp tục công khai đợt tháng 4/2019 danh sách 191 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất, với số nợ 3.382.775 triệu đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTNT, nguồn bài: http://kinhtenongthon.vn/ha-noi-cong-khai-danh-sach-191-don-vi-no-thue-phi-tien-thue-dat-post27120.html

Trong danh sách các đơn vị nợ thuế mà Hà Nội vừa công bố có 112 doanh nghiệp nợ 2.562 tỷ đồng thuế, phí đã được công khai năm 2015, 2016, 2017 hoặc 2018, tuy nhiên, số nợ vẫn còn lớn nên Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục công khai lại tại đợt tháng 4/2019. Đứng đầu danh sách này là Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long với số nợ tính đến ngày 28/02/2019 là 360.567 triệu đồng. Tiếp theo là Công ty CP Lilama Hà Nội nợ hơn 118,5 tỷ đồng,…

2 đơn vị nợ 245.540 triệu đồng tiền thuê đất đăng công khai lần đầu là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 - Vạn Xuân với số nợ tính đến ngày 28-2-2019 là 219.217 triệu đồng, Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68 với số nợ tính đến ngày 28-2-2019 là 26.323 triệu đồng.

Hà Nội công khai danh sách 191 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất

3 đơn vị nợ 6.128 triệu đồng tiền thuê đất đăng công khai lại là Công ty cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 842 với số nợ tính đến ngày 28-2-2019 là 3.014 triệu đồng; Công ty cổ phần Đường bộ 230 với số nợ tính đến ngày 28-2-2019 là 1.492 triệu đồng; Công ty cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư 120 với số nợ tính đến ngày 28-2-2019 là 1.623 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan báo, đài thực hiện công khai 4 đợt danh sách đơn vị nợ thuế, phí và các khoản thu liên quan đến đất. Kết quả sau khi đăng công khai, đã có 56 DN và dự án nộp hơn 8,7 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, năm 2019 công tác quản lý nợ thuế tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Cục thuế cũng đã giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ tới từng lãnh đạo cục, từng lãnh đạo các phòng ban của cục thuế, chi cục thuế, tới từng cán bộ thuế...

Thanh Xuân

Tìm kiếm:✨

  • Thuế, Doanh nghiệp, Cục thuế Hà Nội, Cục thuế, Dự án, Ngân sách, Giao thông, Cán bộ thuế, Giao Chỉ, Chi cục thuế, Trọng tâm, Hà Nội, Công bố, Đầu tư, Nhiệm vụ, Lãnh đạo, Chỉ đạo, Quản lý, Phối hợp, Công trình giao thông, Công ty cổ phần, Ngân sách nhà nước