Báo Hà Nội Mới: Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND TP Hà Nội quý II năm 2019

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Nội Mới, nguồn bài: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/931237/lich-tiep-cong-dan-cua-dai-bieu-hdnd-tp-ha-noi-quy-ii-nam-2019

Trong quý II năm 2019, các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội sẽ tiếp công dân tại các quận, huyện, thị xã như sau:

Tìm kiếm:✨

  • Hội đồng nhân dân thành phố, Đại biểu, Hội đồng nhân dân, Hà Nội, Lợi nhuận, Lợi nhuận sau thuế, Giá vốn, Quốc hội, Kỳ họp, Nghị trường