Báo Hà Nội Mới: Hà Nội công nhận thêm một khu du lịch cấp thành phố

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1664/QĐ-UBND về việc công nhận khu du lịch cấp thành phố đối với Khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên (xã Vân Hòa, huyện Ba Vì) do Công ty TNHH du lịch Khoang Xanh Suối Tiên tổ chức, quản lý.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Nội Mới, nguồn bài: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/du-lich/932152/ha-noi-cong-nhan-them-mot-khu-du-lich-cap-thanh-pho

Công nhận khu du lịch cấp thành phố đối với Khu du lịch Ao Vua

Ảnh: Internet

UBND thành phố Hà Nội giao Công ty TNHH Du lịch Khoang Xanh Suối Tiên có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý, khai thác, phát triển du lịch cấp thành phố khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật có liên quan.

Các sở: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Giao thông - Vận tải, Công an thành phố, UBND huyện Ba Vì có trách nhiệm hướng dẫn việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển đối với Khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên bảo đảm hiệu quả, bền vững.

Tìm kiếm:✨

  • Xã Vân Hòa, Ba Vì, Khu du lịch Ao Vua, UBND huyện Ba Vì, Công nhận, Vận tải, Du lịch, Ban hành, Khai thác, Ủy ban nhân dân, Văn bản, Giao thông, Hướng dẫn, Quản lý, Văn hóa, Pháp luật, Internet, Bảo đảm, Công an, Hà Nội, Khu du lịch