Báo Hà Nội Mới: 401 công chức Hà Nội đủ điều kiện dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách công chức đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính thành phố Hà Nội năm 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Nội Mới, nguồn bài: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/931385/401-cong-chuc-ha-noi-du-dieu-kien-du-thi-nang-ngach-len-chuyen-vien-chinh

Hà Nội sẽ giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015

Theo đó, UBND thành phố phê duyệt danh sách 401 công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính. Trong đó có 232 công chức công tác tại các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND thành phố; 169 công chức công tác tại các quận, huyện, thị xã.

UBND thành phố giao Hội đồng thi nâng ngạch công chức báo cáo Bộ Nội vụ về chỉ tiêu, rà soát thông tin trích ngang của công chức dự thi trước ngày thi và tham mưu tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính theo đúng quy định của pháp luật.

Tìm kiếm:✨

  • Biên chế, Công chức, Bộ nội vụ, Ban hành, Tham mưu, Pháp luật, Công tác, Kỳ thi, Ủy ban nhân dân, Báo cáo, Hội đồng thi, Dự thi, Phê duyệt, Rà soát, Hà Nội, Phòng thi, Đề thi, Chấm thi, Môn hóa