Báo Đại Đoàn Kết: Hà Nội: Từ 1/4 BHXH quận, huyện, thị xã sẽ giải quyết chế độ tử tuất

Từ 1/4, BHXH TP Hà Nội phân cấp cho BHXH 30 quận, huyện, thị xã trực tiếp giải quyết chế độ tử tuất cho thân nhân người lao động.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/xa-hoi/ha-noi-tu-1-4-bhxh-quan-huyen-thi-xa-se-giai-quyet-che-do-tu-tuat-tintuc434032

Theo BHXH Thành phố Hà Nội, việc phân cấp trên thực hiện theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”; Công văn số 5933/VP-KSTTHC ngày 2/8/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện đề án liên thông các thủ tục hành chính; Công văn số 68/BHXH-CSBHXH ngày 7/1/2019 của BHXH Việt Nam về việc phân cấp giải quyết chế độ tử tuất.

Để chuẩn bị cho thực hiện nhiệm vụ, BHXH Thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn công tác giải quyết chế độ BHXH cho hơn 150 cán bộ, viên chức là lãnh đạo phụ trách và viên chức trực tiếp giải quyết chế độ chính sách tại các phòng nghiệp vụ và BHXH các quận, huyện, thị xã.

Theo đó, đại diện lãnh đạo Phòng Chế độ BHXH thành phố đã hướng dẫn, giải đáp cụ thể quy trình giải quyết hồ sơ hưởng chế độ tử tuất; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải quyết chính sách BHXH, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành trong năm 2019.

L.H.

Tìm kiếm:✨

  • Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội việt nam, Lao động, Chính sách, Góp phần, Nhiệm vụ, Công tác, Viên chức, Tập huấn, Hướng dẫn, Hoàn thành, Hà Nội, Phân cấp, Vướng mắc, BHXH thành phố Hà Nội, Công văn, Giải đáp, Mai táng, Tp Hà Nội, Phụ trách, Trao đổi, Thủ tục hành chính