Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Báo VOV: Thi THPT quốc gia: Thi thử môn Sử ở Hà Nội không có kiến thức lớp 10

Đề thi thử môn Lịch sử của Hà Nội có cấu trúc tương tự, nhưng có nội dung an toàn hơn đề thi THPT quốc gia 2018 và đề thi tham khảo của Bộ đã công bố.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: http://vov.vn/xa-hoi/thi-thpt-quoc-gia-thi-thu-mon-su-o-ha-noi-khong-co-kien-thuc-lop-10-892010.vov

Các học sinh lớp 12 ở Hà Nội vừa trải qua đợt thi khảo sát chất lượng nhằm chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019, trong đó có môn thi Lịch sử, thuộc bài thi KHXH.

Đánh giá về đề thi thử của Hà Nội, các giáo viên Lịch sử tại hệ thống giáo dục HOCMAI cho rằng, nội dung kiến thức của đề thi bao gồm chủ yếu kiến thức lớp 12 mà học sinh đang học trên lớp. Đề thi có tới 95% kiến thức lớp 12, chỉ khoảng 5% kiến thức lớp 11, không có các câu hỏi liên quan đến nội dung lớp 10.

Xem đề thi thử và đáp án

Trong đó, lớp 12 tập trung vào các chuyên đề như: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới II ; Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000) ; Các nước Á - Phi - Mĩ Latinh (1945 - 2000) ; Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) ; Quan hệ quốc tế (1945 - 2000) ; Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa ; Việt Nam từ năm 1919 - 1930 ; Việt Nam từ năm 1930 - 1945 ; Việt Nam từ năm 1945 - 1954 ; Việt Nam từ năm 1954 - 1975.

Bài thi thử môn Lịch sử ở Hà Nội không có kiến thức lớp 10. (Ảnh: KT)

2 chuyên đề lớp 11 gồm: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917; Công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 -1941) ; Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918.

Theo các giáo viên Lịch sử, đề thi có 70% kiến thức cơ bản, 30% kiến thức nâng cao. Các câu hỏi khó tập trung vào các chuyên đề Việt Nam từ 1945-1954, Việt Nam từ 1954-1975.

Không có chuyên đề Việt Nam từ năm 1975 - 2000, điều này phù hợp với nội dung học hiện tại trên trường của học sinh: chưa học tới phần này. Tuy nhiên, trong đề thi chính thức chắc chắn sẽ có nội dung này./.

Nguyễn Trang/VOV.VN

Tìm kiếm:✨

  • Đề thi, Môn Sử, Môn thi, HOCMAI, Học sinh, Giáo viên, Lịch sử, Kỳ thi, Giáo dục, Kiến thức, Trung học phổ thông, Hình thành, Bài thi, Hà Nội, Công bố, Mĩ Latinh, Tập trung, Nguyễn Trang/VOV, Liên bang nga, Cách mạng, Thuộc bài, Cách mạng vô sản, Chiến tranh thế giới, Kiến thức cơ bản, Đông âu, Cách mạng dân tộc dân chủ, Toàn cầu hóa, Điểm liệt