Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Báo VNEWS: Hà Nội – Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác đầu tư, du lịch

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/ha-noi-nhat-ban-day-manh-hop-tac-dau-tu-du-lich

Tìm kiếm:✨

  • Du lịch, Nhật Bản, Hợp tác, Đầu tư, Hà Nội