Báo VnEconomy: Hà Nội công khai 86 đơn vị nợ hơn 40 tỷ đồng tiền thuế, phí

Đứng đầu danh sách công khai nợ lần này là Công ty Cổ phần Hancorp với số nợ tính đến ngày 31/01/2019 là 3,7 tỷ đồng...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo VnEconomy, nguồn bài: http://vneconomy.vn/ha-noi-cong-khai-86-don-vi-no-hon-40-ty-dong-tien-thue-phi-20190318155151023.htm

Cục Thuế Hà Nội tiếp tục công khai thông tin nợ thuế tháng 3/2019.

Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa tiếp tục công khai đợt tháng 3/2019 danh sách 86 đơn vị nợ thuế, phí với số nợ hơn 40 tỷ đồng.

Theo đó, có 85 doanh nghiệp nợ thuế, phí (công khai lần đầu) tại kỳ khóa sổ ngày 31/1/2019 với tổng số nợ gần 38,2 tỷ đồng.

Đứng đầu với số nợ 3,7 tỷ đồng là Công ty Cổ phần Hancorp. Tiếp theo là các đơn vị như Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Long nợ 3 tỷ đồng; Công ty TNHH Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp Điện và Viên thông nợ 2,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Tam Sơn nợ 2,5 tỷ đồng. Các doanh nghiệp còn lại đều có số nợ dưới 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong đợt công bố lần này còn có 1 doanh nghiệp nợ 2,3 tiền thuê đất là Công ty TNHH Hoài Nam.

Từ đầu năm đến nay, nếu không tính số doanh nghiệp đợt này thì Cục Thuế Hà Nội đã đăng công khai 96 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất, với tổng số tiền nợ hơn 244,3 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai, đã có 39 doanh nghiệp và dự án nộp hơn 4,7 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, năm 2019 công tác quản lý nợ thuế tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Với sự nỗ lực của mình và sự phục hồi của nền kinh tế, Cục Thuế mong rằng các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước trước khi bị áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

Được biết, năm 2019, Cục Thuế Hà Nội được Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố giao dự toán thu ngân sách Nhà nước 245.726 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với kết quả thực hiện năm 2018.

Vũ Phong

Tìm kiếm:✨

  • Công ty TNHH Hoài Nam, Cục thuế Hà Nội, Vũ Phong, Cục thuế, Thuế, Dự toán, Ngân sách, Bộ tài chính, Phục hồi, Trọng tâm, Nhân dân, Doanh nghiệp, Nhiệm vụ, Dự án, Hà Nội, Kinh tế, Chỉ đạo, Công bố, Quản lý, Người nộp thuế, Chi cục thuế, Chủ dự án, Công ty cổ phần, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố