Báo TNMT: Hà Nội: Hạn chế xe máy phải có lộ trình

Chia sẻ về Đề án phân vùng, tiến tới dừng hoạt động của xe máy vào nội đô ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội khẳng định việc này đang ở giai đoạn nghiên cứu và sẽ có lộ trình, cũng như được các cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đi vào thực hiện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/ha-noi-han-che-xe-may-phai-co-lo-trinh-1266880.html

Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội chia sẻ về Đề án phân vùng, tiến tới dừng hoạt động của xe máy vào nội đô Hà Nội

Đây là Đề án cần thiết nhằm thực hiện nội dung đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua tại Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 4/7/2017. UBND thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 29/8/2017 với 37 nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ xây dựng Đề án.

Đề án đưa ra 2 hình thức phân vùng gồm: Hạn chế hoạt động theo tuyến đường; hạn chế hoạt động theo khu vực. Việc tổ chức hạn chế hoạt động có thể theo thời gian trong ngày và theo ngày trong tuần.

Thực hiện nội dung của Đề án là nhiệm vụ cần thiết nhưng là việc làm khó, phức tạp, nhạy cảm và có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người dân trong và ngoài thành phố. Sở Giao thông - Vận tải cùng với các cơ quan liên quan đang trong quá trình nghiên cứu, xem xét và đề xuất phương án.

Tất cả các quá trình triển khai kể trên luôn phải thực hiện đúng theo trình tự, quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ và đặc biệt là tính khả thi của Đề án. Vì lợi ích chung của thành phố và cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Trong đó, các tuyến và khu vực hạn chế hoạt động xe máy phải có hệ thống vận tải hành khách công cộng và các phương tiện giao thông thay thế đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Việc tổ chức giao thông bảo đảm hợp lý, đáp ứng việc đi lại của người dân trong và ngoài khu vực hạn chế; bảo đảm việc kết nối giữa các loại hình phương tiện giao thông.

Ông Vũ Văn Viện khẳng định vấn đề hạn chế phương tiện cá nhân trong đó có xe máy và ô tô đã được nói đến từ lâu. Điển hình như với ô tô, từ năm 2013, Hà Nội đã có Quyết định 06 ban hành quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố. Quyết định này đã phân vùng hoạt động của ô tô theo tuyến và theo giờ.

Để dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030, UBND thành phố Hà Nội sẽ có các nghiên cứu cụ thể, từ đó đưa ra các giải pháp chi tiết, thực hiện theo từng bước và có lộ trình rõ ràng.

Ngoài ra, xe máy chỉ là một trong những phương tiện bị hạn chế. Đề án nêu toàn diện tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ đều bị hạn chế, quản lý với những chính sách riêng. Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cũng đang tiếp tục nghiên cứu những khu vực, những tuyến phố hạn chế hoạt động của xe máy và danh sách này sẽ được đưa ra lấy ý kiến nhân dân và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Huy An

Tìm kiếm:✨

  • Vũ Văn Viện, Mô tô, Nội đô, Giao thông, Phương tiện, Vận tải, Hạn chế, Tuyến đường, Giám đốc, Tuyến phố, Nghiên cứu, Ô tô, Đi lại, Nghị quyết, Đề xuất, Hà Nội, Phê duyệt, Hội đồng nhân dân, Nhân dân, Ban hành, Thẩm quyền, Phương tiện giao thông đường bộ, Phương tiện giao thông, Tính khả thi, Cấp có thẩm quyền, Dân chủ