Báo TH&PL: Hà Nội: 'Bêu tên' 86 doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế

Mới đây, Cục Thuế Hà Nội đã công khai danh sách 86 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TH&PL, nguồn bài: http://thuonghieuvaphapluat.vn/ha-noi-beu-ten-86-doanh-nghiep-no-thue-d20585.html

Cụ thể, đứng đầu là Công ty cổ phần Hancorp với số nợ tính đến ngày 31/1/2019 là 3,7 tỷ đồng. Theo sau là Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hải Long và Công ty TNHH Hỗ trợ phát triển công nghiệp Điện Và Viễn Thông với số nợ lần lượt 3 tỷ và 2,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, Công ty TNHH Hoài Nam là đơn vị nợ tiền thuê đất với số tiền 2,2 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội đã công khai danh sách 86 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Được biết, từ năm 2019 đến nay, Cục thuế Hà Nội đã đăng công khai 96 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 244,3 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 39 doanh nghiệp và dự án nộp 4,7 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Cũng trong năm 2019, công tác quản lý nợ thuế tiếp tục được Cục Thuế Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Cục Thuế Hà Nội đã quán triệt rõ mục tiêu và nhiệm vụ đến từng lãnh đạo đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ đọng, giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ tới từng đồng chí lãnh đạo, từng phòng ban của Cục Thuế, Chi cục Thuế, từng cán bộ thuế; đồng thời chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ đọng.

Thanh Huyền (t/h)

Tìm kiếm:✨

  • Cục thuế, Công ty Cổ phần Hancorp, Thuế, Công ty TNHH Hoài Nam, Giao Chỉ, Cưỡng chế, Chi cục thuế, Cục thuế Hà Nội, Cán bộ thuế, Thu hồi, Ngân sách, Doanh nghiệp, Hà Nội, T/h, Chỉ đạo, Lãnh đạo, Trọng tâm, Nhiệm vụ, Quán triệt, Viễn thông, Công ty cổ phần, Ngân sách nhà nước