Báo Quốc Hội TV: HÀ NỘI ĐỀ XUẤT NHIỀU KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Sáng ngày 19/3, đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội về 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam'. Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã chủ động đề xuất nhiều kiến nghị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý người nước ngoài tại Hà Nội nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/3/ha-noi-de-xuat-nhieu-kien-nghi-hoan-thien-chinh-sach-quan-ly-nguoi-nuoc-ngoai-/231096

Tìm kiếm:✨

  • Quốc hội, Đối ngoại, Giám sát, Nguyễn Văn Giàu, Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Pháp luật, Chính sách, Vướng mắc, Làm việc, Quản lý, Công tác, Lãnh đạo, Đề xuất, Hà Nội