Báo Quốc Hội TV: BẢO TỒN TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG TỪ TRƯỜNG HỌC

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Đề án 'Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay' được thực hiện trên phạm vi cả nước. Trong những năm qua, huyện miền núi Ba Vì, thành phố Hà Nội luôn là một đia phương đi đầu trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị trang phục truyền thống.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/3/bao-ton-trang-phuc-truyen-thong-tu-truong-hoc-/230989

Tìm kiếm:✨

  • Bảo tồn, Trang phục, Văn hóa, Ba Vì, Phê duyệt, Giá trị, Du lịch, Miền núi, Công tác, Hà Nội, Dân tộc thiểu số