Báo LĐTĐ: Thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng) sẽ có nước sạch uống tại vòi

Hà Nội đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống khai thác nguồn nước mặt sông Hồng cấp nước cho Nhà máy nước sạch thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng theo công nghệ Châu Âu, đảm bảo chất lượng nước uống được tại vòi.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/thi-tran-phung-huyen-dan-phuong-se-co-nuoc-sach-uong-tai-voi-88967.html

Ảnh minh họa

Ngày 11/3/2019, UBND Thành phố đồng ý chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư nước sạch và môi trường Hùng Thành được nghiên cứu, đầu tư xây dựng hệ thống khai thác nguồn nước mặt sông Hồng cấp nước cho Nhà máy nước sạch thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, phục vụ nhân dân trong vùng cấp nước của Nhà máy đã được chấp thuận và mở rộng phạm vi cấp nước cho một số xã thuộc huyện Phúc Thọ.

Đồng chí Chủ tịch yêu cầu nhà đầu tư nghiên cứu, áp dụng công nghệ châu Âu, đảm bảo chất lượng nước uống được tại vòi và có văn bản cam kết về tiến độ, chứng minh năng lực tài chính gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Đan Phượng, UBND huyện Phúc Thọ và nhà đầu tư xác định vị trí, phạm vi đất xây dựng trạm bơm, trạm xử lý nước sạch, tuyến ống cấp nước sạch theo quy định, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Nhà đầu tư có trách nhiệm ứng vốn cho địa phương để thực hiện công tác GPMB. Sở Xây dựng nghiên cứu, xây dựng đề án thị trường đấu thầu cung cấp nước đảm bảo cạnh tranh, minh bạch giữa các nhà đầu tư; báo cáo UBND Thành phố trong quý II/2019.

Trần Vũ

Tìm kiếm:✨

  • Cấp nước, Nước sạch, Tiến độ, Sông Hồng, Nguồn nước, Ủy ban nhân dân, Chủ trương, Chấp thuận, Văn bản, Đầu tư, Nhân dân, Hà Nội, Cung cấp, Nghiên cứu, Trạm bơm, Quy hoạch, Sở Xây dựng, Môi trường, Xây dựng, Đan Phượng, Xử lý, Hệ thống cấp nước, Nhà máy nước, Thiết kế đô thị, Nước sinh hoạt, Công ty cổ phần, Tài nguyên