Báo Kiến Thức: 86 doanh nghiệp Hà Nội nợ hơn 40 tỷ tiền thuế, phí và thuê đất

Theo danh sách công khai nợ thuế tháng 3/2019 của Cục Thuế Hà Nội, Công ty cổ phần Hancorp với số nợ tính đến ngày 31/01/2019 là 3,751 tỷ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Kiến Thức, nguồn bài: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/86-doanh-nghiep-ha-noi-no-hon-40-ty-tien-thue-phi-va-thue-dat-1199644.html

Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa tiếp tục công khai danh sách tháng 3/2019 86 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số nợ 40,519 tỷ đồng.

Trong đó, 1 đơn vị nợ tiền thuê đất là Công ty TNHH Hoài Nam với số nợ 2,297 tỷ đồng, còn lại 85 đơn vị nợ thuế, phí.

Hà Nội nêu tên 86 đơn vị nợ thuế, phí tháng 3/2019. Ảnh: Internet.

Đứng đầu danh sách nợ thuế, phí là Công ty cổ phần Hancorp với số nợ tính đến ngày 31/01/2019 là 3,751 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hải Long nợ hơn 3 tỷ đồng; Công ty TNHH Hỗ trợ phát triển công nghiệp điện và viễn thông nợ 2,563 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và xây dựng Tam Sơn nợ 2,531 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng Quân Trang nợ 1,966 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Vinacona nợ 1,702 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng nền móng Long Xuyên nợ 1,651 tỷ đồng,…

Trước đó, trong tháng 1/2019, Cục Thuế TP Hà Nội đã công khai danh sách 96 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất, tổng số tiền 244.302 triệu tiền thuế, phí, tiền thuê đất. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 39 doanh nghiệp và dự án nộp 4,73 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Mời độc giả xem video: Nhiều doanh nghiệp nợ thuế hơn 200 tỷ đồng. Nguồn: VTC1.

Việc công khai danh sách các đơn vị nợ thuế nhằm đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. Cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp trong công tác thu hồi nợ thuế, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước. Đồng thời, đề xuất các cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế quyết liệt hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp, chủ đầu tư có nguồn tiền nhưng cố tình chây ỳ, không hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Năm 2019, Cục Thuế Hà Nội được Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố giao dự toán thu ngân sách Nhà nước 245.726 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với kết quả thực hiện năm 2018.

Hoàng Minh

Tìm kiếm:✨

  • Cục thuế, Công ty Cổ phần Hancorp, Thuế, Công ty TNHH Hoài Nam, Cưỡng chế, Cục thuế Hà Nội, Cục Thuế TP Hà Nội, Thu hồi, Ngân sách, Bộ tài chính, Dự toán, Doanh nghiệp, Hà Nội, Thẩm quyền, Hoàng Minh, Đề xuất, Hoàn thành, Nhân dân, Internet, Người nộp thuế, Chi cục thuế, Cấp có thẩm quyền, Viễn thông, Công ty cổ phần, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố