Báo Hà Nội Mới: Nghiêm cấm việc tự đặt ra thủ tục gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 270/TB-UBND truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy tại Hội nghị trực tuyến ngày 7-3-2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Nội Mới, nguồn bài: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/cai-cach-hanh-chinh/929704/nghiem-cam-viec-tu-dat-ra-thu-tuc-gay-phien-ha-cho-nguoi-dan-va-doanh-nghiep

Mức độ hài lòng của người dân đối với việc phục vụ thủ tục hành chính đạt khá

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU giao Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Giám đốc các sở và Chủ tịch UBND quận, huyện hoàn thiện kế hoạch công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo.

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND thành phố phối hợp triển khai và phấn đấu hết quý III-2019 sẽ hoàn thành hệ thống trực tuyến các xã, phường, thị trấn và kết nối với các cơ quan Đảng.

Sở Nội vụ phối hợp cùng các đơn vị triển khai thi tuyển công chức vào làm việc tại các sở, ngành thành phố; thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn; thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập đảo bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác tuyên truyền việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với học sinh các trường trên địa bàn.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên chăm lo việc cải tạo, sửa chữa, xây mới trụ sở UBND xã, phường, thị trấn theo thẩm quyền. Từng quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa, xây mới trụ sở UBND xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Trường hợp có khó khăn về tài chính, đơn vị tập hợp báo cáo thành phố trong tháng 3-2019, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thông báo nhấn mạnh: “Các đơn vị thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nghiêm cấm việc tự đặt ra những thủ tục hành chính không đúng quy định gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính”.

Tìm kiếm:✨

  • Công chức, Viên chức, Nguyễn Đức Chung, Ban hành, Ủy ban nhân dân, Online, Thi tuyển, Kế hoạch, Triển khai, Sở nội vụ, Phiền hà, Rà soát, Hà Nội, Nghiêm cấm, Đào tạo, Chỉ đạo, Phấn đấu, Công tác, Doanh nghiệp, Thẩm quyền, Phục vụ, Chủ tịch ubnd thành phố, Thành ủy, Giáo dục và đào tạo, Ban chỉ đạo, Cải cách hành chính