Báo Hà Nội Mới: Hà Nội ban hành quy định quản lý trật tự xây dựng

Ngày 18-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội; có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2019, thay thế Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 14-2-2014 của UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở xây dựng Hà Nội và UBND quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Các quy định trước đây có nội dung trái với quy định tại quyết định này đều bãi bỏ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Nội Mới, nguồn bài: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bat-dong-san/929696/ha-noi-ban-hanh-quy-dinh-quan-ly-trat-tu-xay-dung

Chuyển thanh tra xây dựng về quận, huyện: Từng bước phát huy hiệu quả

Điểm mới của quyết định trên là ngoài quy định rõ về nguyên tắc, trách nhiệm quản lý, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, quyết định còn nêu cao vai trò của người đứng đầu.

Cụ thể, Sở Xây dựng có nhiệm vụ phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn; phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan truyền thông của thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng trên địa bàn.

Sở Xây dựng có trách nhiệm thông tin kết quả cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình do Sở Xây dựng cấp phép đến UBND cấp huyện nơi có công trình được cấp phép để phối hợp quản lý. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND cấp huyện trong công tác cấp phép xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đồng thời, Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn xử lý các vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố; đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn;

Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng trên địa bàn quản lý...

Quy định cũng nhấn mạnh, Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Xây dựng trong việc kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện và UBND cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra và ban hành các quyết định xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền.

Tổ chức kiểm tra, phúc tra thường xuyên hoặc đột xuất các kết quả kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm của các Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị để kịp thời phát hiện, hướng dẫn và đôn đốc các Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị khắc phục các sai phạm, tồn tại trong quá trình kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Đồng thời, đề xuất xử lý trách nhiệm cán bộ do thiếu trách nhiệm để xảy ra các sai phạm.

Ngoài ra, quy định cũng nêu rõ trách nhiệm của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện; trách nhiệm của cán bộ, công chức, thanh tra viên được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng; nhiệm vụ của cơ quan công an và các sở, ban, ngành có liên quan...

Đặc biệt, một số chế tài xử lý mạnh cũng được đưa ra tại quy định này như: Xem xét không giao thực hiện dự án đối với chủ đầu tư vi phạm; xem xét không cấp chứng chỉ năng lực hành nghề cho các nhà thầu (thi công, tư vấn giám sát) có vi phạm trật tự xây dựng. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trật tự xây dựng sẽ bị đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng...

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Thế Hùng, Ban hành, Sở Xây dựng, Cấp huyện, Sở Xây dựng Hà Nội, Ủy ban nhân dân, Phúc tra, Thẩm quyền, Giám sát, Bãi bỏ, Trật tự, Cấp xã, Đề xuất, Thanh tra, Thi hành, Quy chế, Buông lỏng, Tập huấn, Xây dựng, Công vụ, Hà Nội, Tư vấn giám sát, Chủ tịch ubnd thành phố, Làm công tác, Tiến độ thi công