Báo Giao Thông: Đường sắt tiếp tục lập thêm gần 90 chuyến tàu dịp cao điểm 30/4

Đường sắt công bố chạy thêm gần 90 chuyến tàu khu vực phía Nam dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Giao Thông, nguồn bài: http://www.baogiaothong.vn/duong-sat-tiep-tuc-lap-them-gan-90-chuyen-tau-dip-cao-diem-304-d415386.html

Đường sắt tổ chức chạy thêm gần 90 chuyến tàu khu vực phía Nam

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, doanh nghiệp này sẽ tổ chức chạy thêm 87 chuyến tàu đi từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Hà Nội và ngược lại, Nha Trang đến Huế và ngược lại trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay.

Theo đó, với các chuyến tàu chạy thêm trên trong các ngày từ 25/4 đến 5/5 sẽ có gần 43.500 chỗ. Cụ thể, tuyến Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại, chạy thêm 2 đôi tàu SPT3/4, SPT5/6. Trong các ngày 27, 28/4, tàu SPT4 xuất phát Sài Gòn lúc 07h15, đến Phan Thiết lúc 11h01; tàu SPT6 xuất phát Sài Gòn lúc 08h05, đến Phan Thiết lúc 11h47. Trong các ngày 30/4, 1/5, tàu SPT3 xuất phát Phan Thiết lúc 13h40, đến Sài Gòn lúc 17h38; Tàu SPT5 xuất phát Phan Thiết lúc 15h35, đến Sài Gòn lúc 20h05.

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại, chạy thêm 4 đôi tàu SNT3/4, SNT5/6, SNT7/8, SNT9/10. Tàu SNT4 chạy các ngày 25, 26, 27, 28/4, xuất phát Sài Gòn lúc 22h20, đến Nha Trang lúc 07h15. Trong các ngày 26, 27, 28/4, tàu SNT6 xuất phát Sài Gòn lúc 22h50, đến Nha Trang lúc 07h48; Tàu SNT8 xuất phát Sài Gòn lúc 23h20, đến Nha Trang lúc 08h28; Tàu SNT10 xuất phát Sài Gòn lúc 23h40 phút, đến Nha Trang lúc 09h17.

Chiều ngược lại, tàu SNT3 chạy các ngày 29, 30/4, 1/5, xuất phát Nha Trang lúc 21h35, đến Sài Gòn lúc 07h00. Trong các ngày 30/4, 1/5, tàu SNT5 xuất phát Nha Trang lúc 12h40, đến Sài Gòn lúc 21h45; Tàu SNT7 xuất phát Nha Trang lúc 17h25, đến Sài Gòn lúc 03h00; Tàu SNT9 xuất phát Nha Trang lúc 22h46, đến Sài Gòn lúc 08h30.

Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn và ngược lại, chạy thêm 1 đôi tàu SQN5/6. Tàu SQN6 chạy các ngày 26, 27/4, xuất phát Sài Gòn lúc 17h45, đến Quy Nhơn lúc 09h45; Tàu SQN5 chạy các ngày 30/4, 1/5, xuất phát Quy Nhơn lúc 18h35, đến Sài Gòn lúc 09h35.

Tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi và ngược lại, chạy thêm 1 đôi tàu SE25/26. Tàu SE26 chạy trong các ngày từ 25/4 đến 4/5/2019, xuất phát Sài Gòn lúc 19h00, đến Quảng Ngãi lúc 10h33. Tàu SE25 chạy trong các ngày từ 26/4 đến 5/5, xuất phát Quảng Ngãi lúc 14h50, đến Sài Gòn lúc 07h35.

Tuyến Nha Trang - Huế và ngược lại, chạy thêm 1 đôi tàu NH1/2 trong các ngày từ 26/4 đến 5/5. Tàu NH2 xuất phát Nha Trang lúc 08h30, đến Huế lúc 23h00; Tàu NH1 xuất phát Huế lúc 17h10, đến Nha Trang lúc 06h05.

Tuyến Sài Gòn - Hà Nội và ngược lại, chạy thêm 1 đôi tàu SE11/12 trong các ngày từ 25/4 đến 2/5. Tàu SE12 xuất phát Sài Gòn lúc 07h55, đến Hà Nội lúc 21h12; Tàu SE11 xuất phát Hà Nội lúc 08h00, đến Sài Gòn lúc 21h05.

Khu vực phía Bắc tổ chức chạy thêm khoảng 43 chuyến tàu dịp 30/4

Trước đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cũng công bố, tổ chức chạy thêm 43 chuyến tàu trên các tuyến khu vực phía Bắc. Riêng tuyến Hà Nội - Sài Gòn, chạy thêm 41 chuyến với khoảng 20.000 chỗ.

Cụ thể, ngày 25/4 lập thêm tàu NA3 Hà Nội - Vinh, tàu QB1 Hà Nội - Đồng Hới. Ngày 26/4 lập thêm các tàu NA3, NA7, NA9, NA11 từ Hà Nội đến Vinh; Các tàu QB1, QB3 từ Hà Nội đến Đồng Hới và tàu SE17 Hà Nội - Đà Nẵng. Ngày 27/4 lập thêm các tàu NA3, QB1 và tàu TH5 từ Hà Nội đến Thanh Hóa.

Chiều ngược lại, ngày 30/4 lập thêm các tàu NA4, NA8, NA16 từ Vinh đến Hà Nội; Các tàu QB2, QB4 từ Đồng Hới đến Hà Nội và tàu SE18 từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Ngày 1/5 lập thêm các tàu TH2, TH4 từ Thanh Hóa đến Hà Nội; Các tàu NA4, NA8, NA10, NA16 từ Vinh đến Hà Nội và tàu QB2, QB4 từ Đồng Hới đến Hà Nội.

Trên các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Quán Triều, Yên Viên - Hạ Long duy trì chạy thường xuyên 12 đôi/ngày. Các tàu đều được nối thêm tối đa số lượng toa xe trong mỗi đoàn tàu, tương đương cung cấp thêm khoảng 14.000 chỗ.

Thanh Thúy

Tìm kiếm:✨

  • Chuyến tàu, Phan Thiết, Quy Nhơn, Nha Trang, Quảng Ngãi, Đường sắt, Sài gòn, Quán Triều, Huế, Đồng Hới, Yên Viên, Tàu SE25, Hạ Long, Lào Cai, Nghỉ lễ, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội, Duy trì, Thanh Thúy, Phía nam