Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Báo VTC: Khai trừ Đảng nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Hảo

Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đánh giá vi phạm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội nên phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VTC, nguồn bài: https://vtc.vn/khai-tru-khoi-dang-nguyen-thu-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-chu-hao-d439345.html

Từ ngày 12 - 14/11, tại Hà Nội, UBKT Trung ương đã họp kỳ 31. Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã Xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Hảo, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Ông Chu Hảo bị khai trừ ra khỏi Đảng. (Ảnh: Viettimes)

Theo kết luận, ông Chu Hảo đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, vi phạm tư cách, tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm.

Ông Chu Hảo có những bài viết, phát ngôn trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Vẫn theo kết luận, ngay từ khi phát hiện vi phạm, các tổ chức đảng đã nhắc nhở, kiểm điểm, nhưng ông Chu Hảo không khắc phục, sửa chữa, mà còn tiếp tục có những vi phạm mới.

Quá trình xem xét, thi hành kỷ luật, ông Chu Hảo đã không chấp hành các quy định của Đảng, không chấp hành kiểm điểm, có hành vi chống đối, thách thức.

“Vi phạm của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội”, kết luận nêu rõ.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo.

Hòa Bình

Tìm kiếm:✨

  • Chu Hảo, UBKT Trung ương, Đảng viên, Phạm Tư, Vi phạm, Ban cán sự đảng, Nhà Xuất bản Tri Thức, Cương lĩnh Chính, Phạm Của, Kiểm điểm, Tự diễn, Khai trừ đảng, Tự chuyển hóa, Tư tưởng, Kỷ luật, Kỳ họp, Hà Nội, Cương lĩnh, Xuất bản, Ủy ban kiểm tra trung ương, Tổng biên tập, Điều lệ, Tư cách