Báo VTC: Bộ Công an tìm cách nâng cao chất lượng dạy, học tiếng Anh

Sáng 13/11, Hội thảo quốc tế về đánh giá kết quả và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường công an được tổ chức tại Hà Nội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo VTC, nguồn bài: https://vtc.vn/bo-cong-an-tim-cach-nang-cao-chat-luong-day-hoc-tieng-anh-d438809.html

Tại hội thảo, Thiếu tướng, GS. TS Bùi Minh Giám - Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho biết:, giáo dục đào tạo trong ngành công an vừa có nhiệm vụ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực tham gia trực tiếp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, vừa giữ gìn trật tự an ninh xã hội, góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Lãnh đạo Bộ luôn chú trọng tới chất lượng dạy và học tiếng Anh trong lực lượng công an, nhằm đảm bảo mục tiêu Quốc gia về phổ cập và từng bước nâng cao trình độ ngoại ngữ trong đội ngũ cán bộ CAND".

Hội thảo quốc tế về đánh giá kết quả và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường công an.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám yêu cầu các cơ sở đào tạo trong ngành công an nhân dân cần đổi mới tư duy, phương pháp dạy và học ngoại ngữ, ứng dụng khoa học công nghệ trong giảng dạy gắn liền với cải tiến.

Ngoài ra, các cơ sở cần bổ sung hệ thống giáo trình, học liệu; nâng cao và xây dựng trình độ năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng dạy tiếng Anh, đội ngũ giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh; tiếp tục đổi mới cách kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ trong thời gian tới.

Thông tin thêm tại hội thảo, Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho biết, theo kế hoạch của Bộ Công an, đến năm 2020, đa số đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong ngành CAND có đủ năng lực ngoại ngữ trong giảng dạy, giao tiếp, nghiên cứu, học tập và làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế.

Lưu Ly

Tìm kiếm:✨

  • Ngoại ngữ, Giảng dạy, Đào tạo, Đổi mới, Cho biết, Học tập, Tiếng Anh, Nhà giáo, Hội thảo Quốc tế về, Giáo dục và đào tạo, Trường Hội, Bộ công an, An ninh Xã hội, Công an nhân dân, Tại Hà Nội, Trường công an, Học liệu, Giáo trình, Sư phạm, Thiếu tướng, Nguồn nhân lực, Giao tiếp, Khoa học công nghệ, Cục trưởng, Chuyên ngành, Hội thảo