Báo VietnamNet: Trung tướng Nguyễn Tân Cương giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Chiều qua, Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamNet, nguồn bài: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/trung-tuong-nguyen-tan-cuong-giu-chuc-pho-tong-tham-muu-truong-qdnd-vn-488999.html

Cùng dự có Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Tân Cương giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu 4 được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn, trên các cương vị mới, các cán bộ tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng; nắm vững chức trách, nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong chấp hành nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; luôn đoàn kết, thống nhất, khiêm tốn, giản dị, gần gũi, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt; tích cực nghiên cứu, đổi mới tư duy, phương pháp công tác, lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Tìm kiếm:✨

  • Đại Tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng quốc phòng, Bộ quốc phòng, Quân ủy TƯ, Quốc phòng, Ngô Xuân Lịch, QĐND Việt Nam, Tổng tham mưu trưởng, Bổ nhiệm, Chức năng Bộ, Trung tướng Đỗ Căn, Lãnh đạo của đảng, Nguyễn Doãn Anh, Chủ trì, Thống nhất, Hà Nội, Tư lệnh quân khu, Phó tư lệnh, Phẩm chất chính trị, Bộ đội cụ hồ, Tham mưu trưởng, Tư lệnh, Quân khu