Báo Tổ Quốc: Qui định về điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường

Sáng 12/11, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường khu vực miền Bắc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/qui-dinh-ve-dieu-kien-doi-voi-kinh-doanh-dich-vu-karaoke-vu-truong-20181112230645103.htm

Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Sở VHTTDL, Sở VHTT, Phòng Văn hóa và thông tin các quận, huyện thành phố Hà Nội, một số cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường tại Hà Nội và đại diện Lãnh đạo một số Cục, Vụ, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ VHTTDL….

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Công Trung – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cho biết, sau 10, hiện nay Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ ban hành "Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng" đã có nhiều nội được tách ra, xây dựng thành các Nghị định mới. Trong đó, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, Cục Văn hóa cơ sở là đơn vị tham mưu.

Để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương và địa phương trong việc xây dựng Dự thảo Nghị định, trước đó, Cục Văn hóa cơ sở đã tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường khu vực miền Nam tại Đà Nẵng. Tại Hội thảo lần này, ngoài ý kiến của các nhà quản lý, Ban tổ chức mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất, tham mưu xây dựng Nghị định mới, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn, ông Nguyễn Công Trung cho biết.

Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường gồm 04 Chương, 26 Điều, quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc; điều kiện, trách nhiệm và thủ tục thông báo kinh doanh dịch vụ karaoke; điều kiện, trách nhiệm và thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành khác; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong Dự thảo Nghị định, đối với kinh doanh dịch vụ karaoke đã cắt giảm 50% điều kiện và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ so với quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Cắt giảm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke, thay thế bằng thủ tục thông báo kinh doanh dịch vụ karaoke và tăng cường quản lý nhà nước bằng phương pháp hậu kiểm.

Đối với kinh doanh dịch vụ vũ trường đã cắt giảm 50% điều kiện và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ so với quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP. Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường đã được hoàn thiện, đảm bảo minh bạch, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức thực hiện.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận thực trạng công tác quản lý kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trong thời gian qua… đồng thời thẳng thắn đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị định. Về cơ bản đều nhất trí và đánh giá cao bản Dự thảo Nghị định, tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo, Tổ Biên tập cân nhắc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Điều khoản như: Giải thích từ ngữ, điều kiện, yêu cầu, trình tự thông báo,… đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Đặc biệt, các đại biểu cũng cho ý kiến về việc nên hay không nên cắt giảm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke, thay thế bằng thủ tục thông báo kinh doanh dịch vụ karaoke như Dự thảo Nghị định đã qui định.

Có thể thấy, quá trình quản lý dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, không đáp ứng được tình hình phát triển kinh tế của đất nước hiện nay, cũng như chủ trương của Đảng và Chính phủ về cải cách hành chính, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh. Chính vì thế, việc ban hành Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường là cần thiết. Sự ra đời của Nghị định sẽ tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường được thống nhất thực hiện theo các quy định của pháp luật, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại hiện nay.

Lan Anh

Tìm kiếm:✨

  • Karaoke, Vũ trường, Vụ Vũ, Dự thảo nghị định, Kinh doanh, Nguyễn Công Trung, Hoạt động Văn hóa, Cục Văn hóa Cơ sở, Hội thảo, Nghị định, Cắt giảm, Cấp Giấy, Bộ Văn Hóa, Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quy chế, QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, Các Bộ, XỬ LÝ VI PHẠM, Bằng Phương, Tại Hà Nội, Thành phố trực thuộc, Bản dự thảo, Cải cách hành chính, Văn phòng chính phủ