Báo Tiền Phong: Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP (1997-2017).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/tong-ket-20-nam-thi-hanh-phap-lenh-bo-doi-bien-phong-1345479.tpo

Ảnh: Nguyễn Minh

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam; Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu Bộ Tư lệnh BĐBP, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Theo báo cáo kết quả tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP và dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP, đến ngày 15/10/2018 đã có 11 Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và 44 UBND tỉnh, thành đã tổ chức xong hội nghị tổng kết cơ bản đảm bảo về yêu cầu, mục đích, nội dung tổng kết.

Đến nay, công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết đã cơ bản hoàn thành. Về công tác đảm bảo, Bộ Tư lệnh BĐBP đã và đang chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện; đồng thời thực hiện thủ tục đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng khen thưởng; chỉ đạo cơ quan chính trị làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền.

Quang cảnh hội nghị

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP nhấn mạnh: Cần tiếp tục chỉnh sửa nội dung bố cục, hoàn thiện các vấn đề báo cáo, chú trọng làm nổi bật những kết quả BĐBP tham gia thực hiện các nhiệm vụ; công tác phối hợp với lực lượng khác trong thực hiện các chuyên án, nhiệm vụ; lồng ghép kết quả báo cáo với các hình thức khác để tuyên truyền; đề nghị Tổng Cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát tạo điều kiện quan tâm giải quyết chế độ, chính sách; rà soát, bổ sung thêm thành phần khách mời, tạo điều kiện để cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia, nhất là các vị trí chủ chốt tại điểm cầu là địa bàn biên giới...

Nguyễn Minh

Tìm kiếm:✨

  • Đại biểu, Trung ương đảng, Lãnh đạo, Hà Nội, Công tác, Tuyên truyền, Ủy viên, Pháp lệnh BĐBP, Có sự, Thượng tướng, Nhiệm vụ, Online, UBND Tỉnh, QĐND Việt Nam, Nguyễn Minh, Phan Văn Giang, Pháp lệnh, Bộ tham mưu, Tổng tham mưu trưởng, Chuyên án, Bộ tư lệnh, Bộ quốc phòng, Ban chỉ đạo