Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

Báo Tiền Phong: Dự án Nhà hát Thăng Long nghìn tỷ giờ ra sao?

UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XV, trong đó có nội dung về dự án Nhà hát Thăng Long.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/du-an-nha-hat-thang-long-nghin-ty-gio-ra-sao-1345116.tpo

Theo đó, cử tri Hà Nội đặt vấn đề, dự án nhà hát Thăng Long nằm trong quy hoạch dự án Tây Hồ Tây đến nay chưa thực hiện (dự án treo) có liên quan đến khu dân cư số 1 phường Xuân La. “Đề nghị thành phố sớm trả lời bằng văn bản việc có hay không triển khai dự án và nếu có thực hiện thì bao giờ triển khai để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống”, cử tri nêu.

Theo UBND thành phố Hà Nội, dự án được UBND thành phố phê duyệt và duyệt điều chỉnh nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư tại các quyết định: số 2052/QĐ-UBND ngày 16/5/2007, số 2765/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 và số 1381/QĐ-UBND ngày 25/3/2010 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí đền bù GPMB (theo điều tra sơ bộ của UBND quận Tây Hồ dự kiến khoảng 3.000 tỷ).

Ngày 20/5/2016, UBND thành phố đã có Quyết định số 3181/QĐ-UBND phê duyệt dự toán chi phí tư vấn lập dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật- tổng dự toán, thiết kế bản vẽ thi công là 413,935 tỷ đồng.

Theo quy định của Luật đầu tư công, dự án thuộc nhóm A do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Với tổng mức đầu tư dự án dự kiến và chi phí công tác chuẩn bị đầu tư dự án như đã nêu là rất lớn, ngoài khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2016-2020.

Hơn nữa Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, HĐND Thành phố đã định hướng tập trung bố trí vốn để hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Thành phố, các công trình trọng điểm của Thành phố.

Vì vậy, UBND thành phố cho biết, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc đầu tư dự án Nhà hát Thăng Long hiện đang được UBND thành phố chỉ đạo rà soát, nghiên cứu kỹ đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Hoàng Phong

Tìm kiếm:✨

  • Dự án, Bố trí, Triển khai, Hội đồng nhân dân, Giải phóng mặt bằng, Đến nay, Đầu tư, Tiến độ, Luật đầu tư, Cho biết, Nhà hát Thăng Long, UBND Thành, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Khu dân cư số 1, HĐND Thành, Khoảng 3.000, Tư Tại, Quy hoạch treo, Tổng dự toán, Vốn ngân sách, Nhà hát, Cử tri, Kỳ họp