Báo Thanh Tra: Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính và tạo sự đồng thuận xã hội

'Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội hiện nay, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo nên khát vọng về một Việt Nam hùng cường'. Đây là định hướng hết sức tâm huyết mà người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tại Lễ khai giảng lớp 'Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý Nhà nước về báo chí' ngày 13/11, tại Hà Nội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/bao-chi-phai-the-hien-dong-chay-chinh-va-tao-su-dong-thuan-xa-hoi_t114c1159n141164

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu, chia sẻ tại Lễ Khai giảng. Ảnh: O.H

Phân tích trước hơn 130 học viên là lãnh đạo, quy hoạch lãnh đạo của 80 cơ quan báo chí trong cả nước, Bộ trưởng TT&TT cho rằng, chúng ta chắc đã đến lúc phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn tạo sự đồng thuận xã hội, có chương trình hành động về vấn đề này, để tăng niềm tin của xã hội vào chúng ta, vào những người làm nghề báo chúng ta. Lấy lại thương hiệu cho những người làm báo, việc này chỉ có thể là chính chúng ta làm, không ai ngoài chúng ta cả.

130 học viên là lãnh đạo, quy hoạch lãnh đạo cơ quan báo chí tham gia khóa học.

Chia sẻ đến đời sống của những người làm báo, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng thấu hiểu, anh em làm báo phải sống được bằng nghề. Không sống được bằng nghề thì khó làm tốt được. Bây giờ cơ quan báo chí nhiều, thị trường quảng cáo đã nhỏ, lại đang bị mạng xã hội lấy mất đến gần 40%, nên báo chí rất khó khăn. Lời giải nào? Báo chí nên quy hoạch lại để tinh hơn...

Một lãnh đạo cơ quan báo chí tương tác và trao đổi với Bộ trưởng Bộ TT&TT

Bên cạnh đó, báo chí muốn sống tốt, còn phải là một thương hiệu trong xã hội. Hội nhà báo, các cấp và các cơ quan báo chí phải chung tay giữ gìn thương hiệu nhà báo, không để con sâu làm rầu nồi canh. Không còn thương hiệu thì sẽ mất hết, không sống được.

Cũng theo Bộ trưởng TT&TT, báo chí cần tăng cường quản lý, kỷ cương để báo chí phát triển tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước, cần đổi mới cách quản lý, theo kịp sự phát triển các quan điểm mới của Đảng, của Nhà nước về quản lý báo chí, theo kịp sự phát triển của xã hội. Đặc biệt phải theo kịp sự phát triển của công nghệ.

Báo chí phải dùng công nghệ nhiều hơn. Đây chính là cái mà chúng ta phải học mạng xã hội. Công nghệ mới để làm việc cũ của chúng ta tốt hơn. Công nghệ mới cũng tạo ra những giá trị mới hơn cho báo và cho độc giả. Công nghệ sẽ giải phóng cho người làm báo nhất là lãnh đạo cơ quan báo chí tránh khỏi những việc lặp lại, cho chúng ta nhiều thời gian hơn để sáng tạo...

Bộ trưởng TT&TT cùng Cục trưởng Cục Báo chí và Hiệu trưởng Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT chụp ảnh lưu niệm với các học viên

Sau bài phát biểu mang tính định hướng, chia sẻ và trăn trở với nghề báo và những người làm báo, Bộ trưởng TT&TT cũng đề nghị đổi mới cách đào tạo đối với lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý Nhà nước về báo chí” theo hướng sử dụng nhiều công nghệ hơn, cách tổ chức lớp học mang nhiều tính tương tác hơn, phát huy tính chủ động của chính người học, họ mới là những người đưa ra những vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý vận hành tại cơ quan báo chí. Từ đó có đặt ra những vấn đề mà các giảng viên cần tập trung trao đổi, chia sẻ hoặc hệ thống lại... Như vậy mới đem lại hiệu quả thực sự cho khóa học.

Khóa học “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý Nhà nước về báo chí” được tổ chức bởi Cục Báo chí và Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TT&TT, dự kiến diễn ra trong 2 tuần theo hình thức học tập trung.

Oanh Hữu

Tìm kiếm:✨

  • Bồi dưỡng, Học viên, Kiến thức, Cơ quan báo chí, Quản lý, Báo chí, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Cán bộ, Nguyễn Mạnh Hùng, Cục báo chí, Công nghệ mới, Oanh Hữu, Tin Xã hội, Nghề báo, Bộ TT&TT, Bộ thông tin và truyền thông, Hà Nội, Việt nam, Năm học mới, Kỷ cương