Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Báo Thanh Niên: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo do những vi phạm được đánh giá là nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Niên, nguồn bài: http://thanhnien.vn/thoi-su/khai-tru-ra-khoi-dang-doi-voi-ong-chu-hao-1023710.html

Ông Chu Hảo bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng - Ảnh Minh Ngọc

Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, từ ngày 12 - 14.11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã họp kỳ 31 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Hảo, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ, nguyên thành viên Hội đồng T.Ư Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đánh giá, ông Chu Hảo đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, vi phạm tư cách, tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm; có những bài viết, phát ngôn trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ngay từ khi phát hiện vi phạm, các tổ chức đảng đã nhắc nhở, kiểm điểm, nhưng ông Chu Hảo không khắc phục, sửa chữa, mà còn tiếp tục có những vi phạm mới. Quá trình xem xét, thi hành kỷ luật, ông Chu Hảo đã không chấp hành các quy định của Đảng, không chấp hành kiểm điểm, có hành vi chống đối, thách thức.

"Vi phạm của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội", Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận định.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo.

Lê Hiệp

Tìm kiếm:✨

  • Chu Hảo, Đảng viên, Nhà Xuất bản Tri Thức, Khai trừ, Vi phạm, Phạm Tư, Cương lĩnh Chính, Tự diễn, Tự chuyển hóa, Kỷ luật, Tư tưởng, Kỳ họp, Tổng biên tập, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Trần Cẩm Tú, Lê Hiệp, Hà Nội, Cương lĩnh, Xuất bản, Ban cán sự đảng, Điều lệ, Tư cách