Báo Tạp chí cộng sản: Thông cáo báo chí Hội thảo Khoa học: Xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của năm 2018, đồng thời để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm (khóa XII), Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp đồng tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ đề: 'Xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tạp chí cộng sản, nguồn bài: http://www.tapchicongsan.org.vn/home/thong-tin-ly-luan/2018/53120/thong-cao-bao-chi-hoi-thao-khoa-hoc-xay-dung-va-hoan.aspx

Thời gian tổ chức: Thứ 5, ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường tầng 2, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Mục đích của Hội thảo: Đánh giá những kết quả xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời gian qua; làm rõ cơ hội, thách thức, những tồn tại, những bất cập trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới; đề xuất, kiến nghị những giải pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận và làm rõ những nhóm vấn đề chính sau:

Nhóm vấn đề thứ nhất: Thể chế và vai trò của thể chế cho phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước; kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc xây dựng thể chế cho phát triển các tập đoàn kinh tế nhà nước.

Nhóm vấn đề thứ hai: Thực trạng xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.

Nhóm vấn đề thứ ba: Những tồn tại, những bất cập trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam: góc nhìn từ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam,…

Nhóm vấn đề thứ tư: Cơ hội, thách thức và những giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện thể chế góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu, rộng./.

Ban Tổ chức

Tìm kiếm:✨

  • Tập đoàn kinh tế, Hoàn thiện, Thể chế, Hội nhập, Số 11 Lê Hồng Phong, Nước Trong, Hội thảo, Đồng tổ chức, Tập đoàn Than, Cảnh Toàn, Viễn thông Quân đội, Phát triển, Xây dựng, Trong thời gian qua, Hà Nội, Việt nam, Tập đoàn dầu khí việt nam, Đảng khóa, Xây dựng đảng, Đảng cộng sản, Toàn cầu hóa, Than nguyên khai, Nghiên cứu khoa học, Viễn thông, Cổ phần hóa