Báo Quốc Hội TV: THẠCH THẤT, HÀ NỘI: AI TIẾP TAY CHO DOANH NGHIỆP GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG?

Như trong chương trình Thời sự trước, chúng tôi đã phản ánh thực trạng doanh nghiệp ép gỗ và tráng min, tại xã Hữu Bằng gây ô nhiễm môi trường không khí, khói bụi, ảnh hưởng tới đời sống của hàng nghìn người dân tại xã Phùng Xá dẫn đến tình trạng bức xúc kéo dài trong quần chúng nhân dân hơn 5 năm qua. Câu chuyện ô nhiễm môi trường không khí, khói bụi đã diễn ra từ lâu, nhưng thời gian gần đây chính quyền địa phương huyện Thạch Thất mới thực sự quan tâm giải quyết bức xúc của người dân, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phớt lờ lệnh cấm, tiếp tục gây ô nhiễm môi trường khi chưa có đủ các điều kiện bảo vệ môi trường.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2018/11/thach-thatha-noiai-tiep-tay-cho-doanh-nghiep-gay-o-nhiem-moi-truong-/228000

Tìm kiếm:✨

  • GÂY Ô NHIỄM, Trường Không, Thạch Thất, Xã Hữu Bằng, Bảo vệ môi trường, Phùng Xá, Môi trường, Nghìn người, Ô nhiễm, Tiếp tay, Thời sự, Lệnh cấm, Phản ánh, Năm qua, Hà Nội