Báo Quốc Hội TV: NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT VI PHẠM BẢN QUYỀN

Sáng ngày 10/11, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Cựu Đại biểu Quốc hội tổ chức cuộc gặp mặt báo chí trao đổi về tác động của một số chính sách pháp luật ở lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật gây khó khăn cho công tác bảo hộ quyền tác giả âm nhạc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Nghệ thuật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2018/11/nhi%C3%A8u-chuong-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BA%B9-thu%E1%BA%A1t-vi-ph%E1%BA%A1m-b%E1%BA%A3n-quy%C3%A8n/227986

Tìm kiếm:✨

  • Chính sách Pháp luật, Vi phạm bản quyền, Quyền tác giả, Bảo hộ, Gặp mặt, Âm nhạc, Báo chí, Hà Nội, Đại biểu, Quốc hội, Pháp luật, Chính sách, Kỳ họp