Báo NLĐ: Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh

Ông Bùi Quang Vinh liên quan trong Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo NLĐ, nguồn bài: http://nld.com.vn/thoi-su/de-nghi-ky-luat-nguyen-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-bui-quang-vinh-2018111516550384.htm

Từ ngày 12 đến 14-11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã họp kỳ 31. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị xem xét kỷ luật một số cá nhân về trách nhiệm liên quan trong Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG), như:

- Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trọng Dũng, Phó Trưởng ban Đổi mới doanh nghiệp, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh

- Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Mạnh Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Trần Văn Hiếu, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

- Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Bùi Quang Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

N.Bình

Tìm kiếm:✨

  • Bùi Quang Vinh, AVG, Ủy ban kiểm tra trung ương, Ban cán sự đảng, Nguyễn Trọng Dũng, Trần Văn Hiếu, Ban bí thư, Đảng ủy viên, Trần Cẩm Tú, Kỳ họp, Kỷ luật, Bí thư chi bộ, Khiển trách, Đổi mới, Thư Trung, Hà Nội, Ủy viên trung ương đảng, Phó trưởng ban, Văn phòng chính phủ, Vụ trưởng