Báo Nhân Dân: Tích cực, chủ động kiểm tra, giám sát để giữ vững kỷ luật, kỷ cương

Sáng 13-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng. Tới dự, có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38236202-tich-cuc-chu-dong-kiem-tra-giam-sat-de-giu-vung-ky-luat-ky-cuong.html

10 năm qua, Thành ủy, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Ðảng bộ TP Hà Nội đã tích cực và chủ động tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Công tác kiểm tra được đổi mới theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung kiểm tra được tiến hành ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng... Trong 10 năm, Thành ủy, các cấp ủy đã kiểm tra hơn 134 nghìn lượt tổ chức đảng và hơn 106 nghìn đảng viên; giám sát gần 66,8 nghìn lượt tổ chức đảng và hơn 141 nghìn đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Tô Quang Thu đánh giá, công tác kiểm tra tại Ðảng bộ Hà Nội có tính chiến đấu, hiệu quả cao, có sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trong thời gian tới, Hà Nội cần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, xác định rõ quan điểm "không kiểm tra coi như không lãnh đạo". Sớm phát hiện, kiểm tra và xử lý dứt điểm vi phạm ngay từ đầu và ngay từ cơ sở.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Thành ủy, các cấp ủy đảng xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng bộ thành phố. Thông qua kiểm tra, giám sát chỉ rõ những bất cập, những sơ hở trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên lợi dụng những kẽ hở trong cơ chế chính sách, chức trách nhiệm vụ được giao để vụ lợi. Ðồng chí nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ", không nể nang, né tránh, với những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ðảng.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Đảng viên, Trung ương, Giám sát, Kỷ luật, Lãnh đạo, Kỷ cương, Kiểm tra, Ủy ban kiểm tra, Năm qua, Thành ủy Hà Nội, Khóa X, Tô Quang Thu, Hoàng Trung Hải, Ðảng bộ, Hà Nội, Kỷ luật đảng, Ðảng bộ Hà Nội, Cấp có thẩm quyền, Thành ủy, Ủy viên bộ chính trị