Báo Nhân Dân: Kết luận kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII tại một số ban cán sự đảng, đảng đoàn

Chiều 12-11, tại Hà Nội, Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư làm Trưởng đoàn đã thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với Ðảng đoàn T.Ư Hội Nông dân Việt Nam năm 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38228502-ket-luan-kiem-tra-viec-thuc-hien-nghi-quyet-t-u-4-khoa-xii-tai-mot-so-ban-can-su-dang-dang-doan.html

Theo báo cáo kết quả của Ðoàn kiểm tra, Ðảng đoàn, Ðảng ủy cơ quan đã bám sát kế hoạch chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, văn bản hướng dẫn của các ban tham mưu, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo phù hợp đặc điểm, nhiệm vụ tổ chức Hội để tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW trong Ðảng bộ, cơ quan và hệ thống Hội một cách bài bản, đúng kế hoạch. Ðảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban, đơn vị, đảng ủy, chi ủy coi trọng kiểm tra, rà soát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Ðảng, nhất là Kết luận số 61-KL-TW của Ban Bí thư về đề án Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020…

Báo cáo cũng nêu rõ, kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW tuy có sự chuyển biến tích cực nhưng chưa đạt hiệu quả cao, chưa tương xứng với vai trò, vị trí, ý nghĩa của Nghị quyết và Chỉ thị. Việc đưa nội dung học tập Nghị quyết, Chỉ thị vào trong các kỳ sinh hoạt chi bộ không được thường xuyên; vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu nhận thức sâu sắc, đầy đủ về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa, tự ngăn chặn, đẩy lùi. Một số cấp ủy chi bộ xây dựng chương trình hành động còn chung chung, chưa phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ban, đơn vị; chưa có nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng đoàn Hội Nông dân rất quan trọng, có tác động, ảnh hưởng đến hệ thống tổ chức, hoạt động Hội và hội viên nông dân. Từ những kết quả của Ðoàn kiểm tra, đồng chí đề nghị Ðảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở đơn vị để giúp các cơ sở Ðảng thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị hiệu quả hơn.

* Ngày 12-11, Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc về kết luận kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe công bố dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra, đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề đoàn kiểm tra nêu ra.

Phát biểu ý kiến kết luận, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc đã phối hợp tốt với Ðảng ủy cơ quan tổ chức quán triệt, triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện, ban hành đồng bộ nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và cùng thống nhất trong ý chí, hành động để thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; các tổ chức đảng trực thuộc đã nghiêm túc, kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động giúp cán bộ, đảng viên, công chức nắm bắt và hiểu nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị. Ban cán sự đảng đã xây dựng tập thể đoàn kết, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt đảng; đề cao công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để có chủ trương, giải pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả. Ðã tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện; hằng năm đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện đúng yêu cầu, bước đầu có kết quả, chuyển biến tốt...

Ðồng chí Tòng Thị Phóng yêu cầu Ban cán sự đảng và Ðảng ủy, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những vấn đề còn hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm tra như: Việc quán triệt, học tập Nghị quyết, Chỉ thị ở một số tổ chức đảng trực thuộc còn hạn chế, chưa sâu sắc; kết quả triển khai thực hiện của một số chi bộ chưa thật sự có chuyển biến, một số cán bộ, đảng viên tiếp thu Nghị quyết thụ động, làm việc hiệu quả thấp. Công tác tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy và cán bộ, đảng viên có lúc, có việc chưa nghiêm túc, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; việc nêu gương của một số ít đồng chí đứng đầu đơn vị chưa cao, chưa có tính thuyết phục; bản cam kết tự rèn luyện, phấn đấu hằng năm của một số cán bộ, đảng viên còn hình thức, nhiều nội dung không gắn với thực tế công việc...

PV và TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • Ðảng bộ, Đảng viên, Chỉ thị, Khóa XII, Nghị quyết, Rèn luyện, Bộ chính trị, Cấp ủy, Ban cán sự đảng, Chi bộ, Cán bộ, Tòng Thị Phóng, Số 05, Tự diễn, Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, NHIỀU CÁCH LÀM HAY, Về Kết, Hà Nội, Phê bình và tự phê, Chi ủy, Đấu tranh giai cấp, Phẩm chất đạo đức, Đảng ủy, Văn bản hướng dẫn