Báo Nhân Dân: Bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ngày 12-11, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ: Tài chính, Thông tin và Truyền thông ký biên bản bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN). Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ dự và phát biểu ý kiến.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/38228802-ban-giao-quyen-dai-dien-chu-so-huu-von-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep.html

Các DN được chuyển giao gồm: Tổng công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thuộc Bộ Tài chính; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong đó, VNPT và MobiFone có tổng tài sản hơn 128 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,2% về giá trị vốn nhà nước và 5,6% về giá trị tổng tài sản của 19 DN chuyển về Ủy ban.

Phát biểu ý kiến tại lễ bàn giao, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ nhấn mạnh: Việc chuyển giao không làm giảm vai trò của các bộ mà tạo điều kiện giúp các bộ “rảnh tay” hơn để tập trung thực hiện chức năng quản lý. Sau lễ bàn giao, hai cơ quan cần phối hợp giải quyết nếu nảy sinh các vấn đề vướng mắc trong quá trình tác nghiệp quản lý điều hành như về tổ chức nhân sự, tài sản, vốn… Ðồng thời xử lý tốt các vướng mắc trong tái cơ cấu tại các DN được chuyển giao. Phó Thủ tướng đánh giá: Viễn thông và công nghệ thông tin là lĩnh vực rất quan trọng trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như trong thực hiện chiến lược phát triển nền kinh tế số, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử, Chính phủ điện tử. VNPT và MobiFone đều là DN mạnh của đất nước. Do đó, cần bảo đảm sau khi bàn giao về ủy ban, các DN đã mạnh phải mạnh hơn, đã đổi mới sáng tạo phải tiếp tục đổi mới sáng tạo hơn…

Tại lễ bàn giao, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN đối với ông Hồ Sỹ Hùng. Trước đó, ông Hồ Sỹ Hùng là Cục trưởng Cục Phát triển DN (Bộ Kế hoạch và Ðầu tư).

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải tổ chức bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại năm DN trong ngành sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN. Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Ðây là những DN có vốn hóa cao, tổng tài sản hơn 275,5 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ hiện tại hơn 46 nghìn tỷ đồng; đồng thời cũng là các tổng công ty mạnh trong ngành giao thông, có tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ nhấn mạnh: Chuyển chức năng đại diện vốn nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN nhằm thực hiện đại diện tập trung về một đầu mối, trước đây là mô hình phân tán, giờ là chủ sở hữu tập trung. Khi chuyển giao, cả năm DN này đều có những thuận lợi và khó khăn riêng, các lãnh đạo DN được chuyển giao cần đồng sức, đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên báo cáo xin ý kiến bộ quản lý chuyên ngành để hoàn thiện quy định, phát triển, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại DN. Ủy ban tạo điều kiện, hỗ trợ giúp DN hoạt động thuận lợi và có chiều sâu, trở thành cầu nối với các bộ, ngành và Chính phủ, trong tương lai sẽ chuyên nghiệp hơn, vì sự nghiệp chung đối với sự phát triển đất nước.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Doanh nghiệp, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Của các, Vốn nhà nước, Phát triển, Vướng mắc, Kinh tế, Chính phủ, Nền kinh tế, Cách mạng Công nghiệp 4.0, Các Bộ, Vương Ðình Huệ, Sau khi, Bộ Kế hoạch, Trước đó, Vnpt, Tại Lễ, Hà Nội, Cổ phần hóa, Bưu chính viễn thông, Chính phủ điện tử, Thương mại điện tử