Báo Người Đưa Tin: Khai trừ Đảng Giáo sư Chu Hảo

Ông Chu Hảo đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, vi phạm tư cách, tiêu chuẩn Đảng viên và quy định những điều Đảng viên không được làm...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Đưa Tin, nguồn bài: https://nguoiduatin.vn/khai-tru-dang-giao-su-chu-hao-a411069.html

Từ ngày 12 đến 14/11/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) đã họp kỳ 31. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban chủ trì kỳ họp.

Một trong những nội dung được xem xét, kết luận tại kỳ họp này là: Xem xét, thi hành kỷ luật Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Giáo sư Chu Hảo - Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Theo UBKTTW, ông Chu Hảo đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, vi phạm tư cách, tiêu chuẩn Đảng viên và quy định những điều Đảng viên không được làm; có những bài viết, phát ngôn trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ngay từ khi phát hiện vi phạm, các tổ chức Đảng đã nhắc nhở, kiểm điểm, nhưng ông Chu Hảo không khắc phục, sửa chữa, mà còn tiếp tục có những vi phạm mới.

Quá trình xem xét, thi hành kỷ luật, ông Hảo đã không chấp hành các quy định của Đảng, không chấp hành kiểm điểm, có hành vi chống đối, thách thức.

Nhận định vi phạm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKTTW quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tìm kiếm:✨

  • Chu Hảo, Đảng viên, Phạm Tư, Vi phạm, Ban cán sự đảng, Nhà Xuất bản Tri Thức, Cương lĩnh Chính, Phạm Của, Kiểm điểm, Tự diễn, Khai trừ đảng, Tự chuyển hóa, Tư tưởng, Kỷ luật, Kỳ họp, Ngày 12, Hà Nội, Cương lĩnh, Xuất bản, Ủy ban kiểm tra trung ương, Tổng biên tập, Tư cách